Teoria przecięć - myślenie krytyczne - teoria kodów legitymizacji. O zastosowaniach teorii w kontekście analizy aktywności edukacyjnej studentów pracy socjalnej

Marcin Boryczko

Abstract

The article is a presentation of the theory of intersectionality and aims to settle it within the framework of wider scientific discourses, as well as justifying its application in the field of social work. In particular, it is about possible adaptations of intersectionality to social work curricula based on literature review and particular teaching experience of the author. An attempt will be made to evaluate critical thinking competence and its possible adaptation to the social work curriculum. The text presents authors own research findings (inspired by the theory of intersectionality) based on the analysis of twenty student essays. The analysis was based on the analytical tool - semantic gravity - coming from the Legitimation Code Theory research framework. These findings demonstrated that the Legitimation Code Theory and theory of intersectionality can serve as a basis for the cumulative knowledge building with respect to critical thinking.
Author Marcin Boryczko (FSS / IE / DSocP)
Marcin Boryczko,,
- Division of Social Pedagogy
Journal seriesPraca Socjalna, ISSN 0860-3480, (B 8 pkt)
Issue year2018
Vol33
No2
Pages97-116
Publication size in sheets1
Keywords in PolishTeoria Kodów Legitymizacji, teoria przecięć, praca socjalna, myślenie krytyczne
Keywords in EnglishLegitimation Code Theory, intersectionality, social work, critical thinking
Abstract in PolishArtykuł ma na celu prezentację teorii przecięć, osadzenie w ramach szerszych dyskursów naukowych, a także uzasadnienie stosowania jej w obszarze pracy socjalnej. W szczególności zaś chodzi o przyjrzenie się możliwości jej adaptacji do programów nauczania na kierunku praca socjalna w oparciu o doświadczenia akademików opisane w literaturze przedmiotu a także doświadczenia dydaktyczne i badawcze autora. Podjęta będzie również próba oceny tych możliwości oraz adaptacji do warunków do programów nauczania na kierunku praca socjalna. Tekst przedstawia wyniki badań inspirowanych teorią przecięć, które polegały na analizie dwudziestu esejów studenckich w oparciu o narzędzie analityczne – ciążenie semantyczne – wywodzące się z Teorii Kodów Legitymizacji (Legitimation Code Theory). Wyniki badań pokazały, że Teorii Kodów Legitymizacji oraz teoria przecięć stanowić mogą podstawę dla tworzenia wiedzy kumulatywnej związanej z myśleniem krytycznym. Narzędzia teoretyczne i analityczne, jakie oferuje Teoria Kodów Legitymizacji (Legitimation Code Theory) oraz teoria przecięć wydają się stanowić dobre instrumentarium tego, co nazwać można analitycznym katalizatorem świadomości krytycznej. Możliwość analizowania własnej wiedzy w zależności od kontekstu zarówno wytwarzania jak i zastosowania wydaje się kluczową kompetencją we współczesnej pracy socjalnej. Umiejętność identyfikowania wielopoziomowej i wieloaspektowej opresji nie tylko ma walory poznawcze, lecz służyć może jako narzędzie pomocnicze umożliwiające postawienie bardziej rzetelnej i trafnej diagnozy sytuacji „klienta”. Wobec tego wydaje się zasadnym wprowadzanie myślenia krytycznego oraz teorii przecięć w zakres programu nauczania pracowników socjalnych. Z drugiej strony, równie ważnym jest wyposażenie ich w narzędzia umożliwiające analizę własnych aktywności edukacyjnych, np. poprzez wprowadzenie pojęcie semantycznego ciążenia, które umożliwia uzyskanie spojrzenia z zewnątrz na własne aktywności edukacyjne, zwłaszcza pisanie.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0012.4943
Languagepl polski
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back