Korytarze ekologiczne w ocenach oddziaływania na środowisko planów zagospodarowania przestrzennego szczebla krajowego i regionalnego

Mariusz Kistowski

Abstract

n/a
Autor Mariusz Kistowski (WOiG / IG / KGFiKŚ)
Mariusz Kistowski
- Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska
Paginacja233-240
Książka Ochrona łączności ekologicznej w Polsce : materiały konferencji międzynarodowej "Wdrażanie koncepcji korytarzy ekologicznych w Polsce", Białowieża, 20-22 XI 2008 r., 2009, Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk, ISBN 978-83-929140-0-6
Językpl polski
Punktacja (całkowita)3
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót