News values w tabloidowym natężeniu. Obraz Kościoła katolickiego w polskich tygodnikach opinii

Marta Kokoszczyńska , Józef Majewski

Abstract

The authors of the article ask whether it is true (as maintained by conservative Catholic circles in Poland) that the authoritative non-Catholic press in this country presents the Catholic Church in a tabloid-like manner. It has been assumed here that tabloid means non-objective, onesided, stereotypical, focused on what is embarrassing, bad, shocking, such as the sexual life of priests, paedophilia of the clergy, the opulence of the hierarchy, etc. The authors, with the help of content analysis and theory of news values, take a close look at three weeklies representing a variety of political options: “Newsweek Polska”, “Polityka”, and “Wprost”. We can say that the image of the Catholic Church in these newspapers is tabloid-like, although each of them “paints” this image in the different way. The authors propose a thesis that the tabloidization of the Catholic Church in the media is not so much a reflection of hostility towards it, as a consequence of the tabloidization of journalistic media as such.
Author Marta Kokoszczyńska (FSS/IPSJ/DJM)
Marta Kokoszczyńska,,
- Division of Journalism and Media
, Józef Majewski (FSS/IPSJ/DJM)
Józef Majewski,,
- Division of Journalism and Media
Other language title versionsNews values in tabloid intensity: the image of the Catholic Church in Polish opinion-forming weeklies
Pages59-79
Publication size in sheets1.00
Book Czechowska-Derkacz Beata, Chomik Dominik, Wojsław Jacek (eds.): Media, business, culture, vol. 1, The media in the process of change - ethics and communication, Media, Business, Culture , 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-774-3, 312 p.
Keywords in Polishdziennikarstwo, tygodnik, tabloidowy, obraz medialny, news values, Kościół katolicki, Polska
Keywords in Englishjournalism, weekly, tablolid-like, media image, news values, Roman Catholic Church, Poland
Abstract in PolishAutorzy artykułu pytają, czy prawdą jest, jak twierdzą konserwatywne środowiska katolików w Polsce, że niekatolicka prasa opinii w tym kraju prezentuje Kościół katolicki w sposób tabloidowy. W artykule przyjmuje się, że „tabloidowy” znaczy nieobiektywny, jednostronny, stereotypowy, skoncentrowany na tym, co wstydliwe, złe, bulwersujące, jak życie seksualne księży, pedofilstwo duchownych, bogactwo hierarchii itp. Autorzy za pomocą analizy zawartości i treści oraz teorii news values bliżej przyglądają się trzem tygodnikom o różnych opcjach politycznych: „Newsweek Polska”, „Polityka” i „Wprost”. Zgadzają się, że obraz Kościoła katolickiego w tych gazetach jest tabloidowy, chociaż każda z nich „maluje” ten obraz w inny sposób. Autorzy stawiają tezę, że tabloidyzacja Kościoła katolickiego w mediach jest nie tyle wyrazem wrogości do niego, ile konsekwencją ogólnego zjawiska tabloidyzowania się mediów dziennikarskich.
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 21-02-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?