Crystal structure, antioxidant properties and characteristics in aqueous solutions of the oxidovanadium(IV) complex [VO(IDA)phen].2H2O

Joanna Pranczk , Dagmara Jacewicz , Dariusz Wyrzykowski , Andrzej Wojtczak , Aleksandra Tesmar , Lech Chmurzyński

Abstract

n/a
Autor Joanna Pranczk (WCh / KChOiN / PFZK)
Joanna Pranczk
- Pracownia Fizykochemii Związków Kompleksowych
, Dagmara Jacewicz (WCh / KChOiN / PFZK)
Dagmara Jacewicz
- Pracownia Fizykochemii Związków Kompleksowych
, Dariusz Wyrzykowski (WCh / KChOiN / PFZK)
Dariusz Wyrzykowski
- Pracownia Fizykochemii Związków Kompleksowych
, Andrzej Wojtczak
Andrzej Wojtczak
-
, Aleksandra Tesmar (WCh / KChOiN / PFZK)
Aleksandra Tesmar
- Pracownia Fizykochemii Związków Kompleksowych
, Lech Chmurzyński (WCh / KChOiN / PFZK)
Lech Chmurzyński
- Pracownia Fizykochemii Związków Kompleksowych
Tytuł czasopisma/seriiEuropean Journal of Inorganic Chemistry [Chemische Berichte], ISSN 1434-1948, [0009-2940], (A 35 pkt)
Rok wydania2015
Tom2015
Nr20
Paginacja3343-3349
Słowa kluczowe w języku angielskimvanadium, radical ions, antioxidants, kinetics, cyclic voltammetry, potentiometric titration
Klasyfikacja ASJC1604 Inorganic Chemistry
DOIDOI:10.1002/ejic.201500272
URL http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ejic.201500272/epdf
Języken angielski
Punktacja (całkowita)35
PunktacjaPunktacja MNiSW = 35.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 35.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Wskaźniki publikacji Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2015 = 0.701; Impact Factor WoS: 2015 = 2.686 (2) - 2015=2.68 (5)
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót