Kraje Europy Środkowej i Wschodniej w świetle koncepcji ścieżki rozwoju inwestycji po akcesji do Unii Europejskiej

Teresa Kamińska

Abstract

The article is an attempt to present a “balance sheet” for countries of Central and Eastern Europe as considers their attendance in the EU. A theoretical basis to assess their economic achievements is being provided by the Investment Development Path (IDP), firmly embedded in international economics. The cognitive objective is the answer to the question whether newcomers improved their competitive advantages after the accession to the EU taking FDI as the significant factor of economy’s internationalization. The subject of research in order to plot the IDP are: the convergence with the UE average income per capita as grounds to plot the IDP, measured by the cohesion indicator, stocks of inward and abroad FDI, and the analysis of the Net Outward Investment.
Author Teresa Kamińska (FE / DMicro)
Teresa Kamińska,,
- Department of Microeconomics
Other language title versionsCountries of Central and Eastern Europe under the concept of investment development path (IDP) after the accession to the European Union
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2018
No352
Pages111-126
Publication size in sheets1.5
Keywords in Polishbezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ), ścieżka rozwoju inwestycji (IDP), eksport inwestycji netto (NOI), kraje Europy Środkowej i Wschodniej (KESiW), Unia Europejska (UE)
Keywords in EnglishInvestment Development Path ((IDP), foreign direct investment (FDI), Net Outward Investment (NOI), Countries of Central and Eastern Europe (CCEE), European Union (EU)
Abstract in PolishArtykuł stanowi próbę bilansu uczestniczenia krajów Europy Środkowej i Wschodniej w procesach integracyjnych w ramach Unii Europejskiej. Teoretyczną podstawę oceny dokonań ekonomicznych tworzy ścieżka rozwoju inwestycji, mocno osadzona w ekonomii międzynarodowej. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy nowi członkowie poprawili swoją pozycję konkurencyjną po akcesji do UE, przyjmując bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako znaczący czynnik internacjonalizacji gospodarki. Przedmiotem dociekań w części empirycznej jest konwergencja dochodu per capita ze średnim dochodem UE jako podstawa wyznaczenia IDP każdego kraju, mierzona wskaźnikiem spójności oraz analiza syntetycznego wskaźnika eksportu BIZ netto (Net Outward Investment – NOI).
URL https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_341_360/SE_352/10.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne (CC-BY-NC); with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back