Bronka i inne porty Rosji nad Zatoką Fińską

Tadeusz Palmowski

Abstract

According to the Russian maritime strategy, the Baltic Sea is for Russia the most important trading route to European countries. Modernisation, development and the construction of new ports in Russia concentrate in Sankt Petersburg and the Gulf of Finland. The growing cargo handling capacity of ports will lead to reducing the dependence of the Russian Federation on transit transport. Cargo volumes handled by main Russian ports in the Gulf of Finland constitute over 85% of the total turnover of Russian ports on the Baltic Sea. The ports in Ust-Luga and Primorsk noted their biggest turnover in 2015. In the years 2008-2015, cargo volumes in Ust-Luga rose eleven fold. Sankt Petersburg is the biggest container port in the Baltic Sea Region. The shortage of development areas, caused by the urban built-up of Sankt-Petersburg, has exhausted further port development. At the end of 2015, Bronka Port joined the group of the newest container and ro-ro ports. The port is to become the key gate for containers sailing to Russia.
Author Tadeusz Palmowski (FOG/IG/DRDG)
Tadeusz Palmowski,,
- Department of Regional Development Geography
Other language title versionsBronka Port and other Russian ports in the Gulf of Finland
Journal seriesProblemy Transportu i Logistyki, ISSN 1644-275X, e-ISSN 2353-3005, (B 10 pkt)
Issue year2017
No1 (37)
Pages233-243
Publication size in sheets0.50
Keywords in PolishZatoka Fińska, port Bronka, Ust-Ługa, Primorsk
Keywords in EnglishGulf of Finland, Bronka Port, Ust-Luga, Primorsk
Abstract in PolishZgodnie z rosyjską strategią morską, Morze Bałtyckie jest najważniejszym szlakiem wymiany handlowej Rosji z państwami europejskimi. Modernizacja, rozbudowa i budowa nowych portów Rosji dotyczy głównie Sankt Petersburga i Zatoki Fińskiej. Wzrost możliwości przeładunkowych portów pozwoli na maksymalne zmniejszenie uzależnienia Federacji Rosyjskiej od przewozów tranzytowych. Przeładunki głównych portów rosyjskich w Zatoce Fińskiej stanowią ponad 85% całkowitych obrotów rosyjskich portów bałtyckich. Porty w Ust-Łudze i Primorsku w 2015 roku odnotowały największe obroty. W latach 2008–2015 przeładunki w Ust-Łudze wzrosły ponad 11-krotnie. Sankt Petersburg jest największym portem kontenerowym w regionie Morza Bałtyckiego. Port nie może się dalej rozwijać z uwagi na brak wolnych terenów. Jest to spowodowane bezpośrednim sąsiedztwem miasta Sankt-Petersburg. W końcu 2015 roku do grupy najnowszych portów kontenerowych i ro-ro dołączył port Bronka. Docelowo port ten ma stać się „główną bramą dla kontenerów płynących do Rosji”.
DOIDOI:10.18276/ptl.2017.37-11
URL https://wnus.edu.pl/ptil/file/article/download/6754.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); with publication
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?