Bohaterowie powieści Henryka Sienkiewicza wobec religii na przykładzie Leona Płoszowskiego z "Bez dogmatu" i Petroniusza z "Quo vadis"

Katarzyna Mróz

Abstract

Aim of this text is to show different attitudes towards religion of two expressive characters, created by Sienkiewicz: Leon Płoszowski from "Bez dogmatu" and Petroniusz from "Quo vadis" through their comparison. Unlike many other, created by this author, characters - they do not value Christian model of life, at least not as an only right way of live. Petroniusz stays with pagan beliefs, that he was raised into. Płoszowski, beside missing some strict rules of catholic church – in the end completely resends laws that rule the universe in general. Both characters suffer some kind of defeat: Płoszowski can’t find any meaning and sense in life, Petroniusz can’t think of any understanding between him and the surrounding world, that collapses into chaos and rapid changes – with no certain results.
Author Katarzyna Mróz (FL)
Katarzyna Mróz,,
- Faculty of Languages
Other language title versionsThe characters from Henryk Sienkiewicz’s novels towards religion as exemplified by Leon Płoszowski from "Without Dogma" and Petronius from "Quo Vadis"
Journal seriesJęzyk - Szkoła - Religia, ISSN 2080-3400, (B 6 pkt)
Issue year2018
Vol13
No3
Pages48-63
Publication size in sheets0.75
Abstract in PolishArtykuł, przez porównanie dwóch wyrazistych postaci z powieści Sienkiewicza: Leona Płoszowskiego z Bez dogmatu oraz Petroniusza z Quo vadis, stanowi próbę ukazania postaw bohaterów, jakie przyjmują oni wobec religii. W odróżnieniu od wielu innych postaci z dzieł tego autora, nie uznają oni chrześcijańskiego modelu życia za jedynie słuszny – Petroniusz pozostaje przy pogańskich wierzeniach, w których się wychował, Płoszowski zaś, mimo tęsknoty za ściśle zarysowanymi zasadami wyznania katolickiego, ostatecznie wyrzeka się ich i pozostaje przy całkowitym zwątpieniu w prawa rządzące wszechświatem. Obaj bohaterowie ponoszą swego rodzaju klęskę: Płoszowski nie odnajduje celu życia i nie dostrzega w nim żadnego sensu, Petroniusz zaś nie widzi sposobu porozumienia między nim a otoczeniem, pogrążającym się w chaosie i podlegającym przemianom, których rezultatu nie można być pewnym.
DOIDOI:10.26881/jsr.2018.3.04
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/JSR/article/view/1876/1448
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 31-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?