Obraz rosyjskiej codzienności w powieści "Tekst" Dmitrija Głuchowskiego

Katarzyna Arciszewska-Tomczak

Abstract

The aricle "The Picture of Russian Everyday Life i The Novel Text Of Dmitry Glukhovsky" describes different attribute of a everyday life and reality in contemporary Russia. The author uses the category of strangeness, contrast, fatalism and pessimistic determinism to characterize one of the most important motifs in his novel based on the life of the main character in the story. Glukhovsky shows the everyday life in Russian capital city and Moscow’s area referred to works of the biggest writers of XIX century (Lev Tolstoy, Fiodor Dostoevsky, Anton Chekhov) and to contemporary Russian authors.
Author Katarzyna Arciszewska-Tomczak (FL/IESP)
Katarzyna Arciszewska-Tomczak,,
- Institute of Eastern-Slavic Philology
Other language title versionsКартина повседневности в романе "Текст" Дмитрия Глуховского
The picture of Russian everyday life in the novel "Text" of Dmitry Glukhovsky
Journal seriesPrzegląd Rusycystyczny, ISSN 0137-298X, (N/A 20 pkt)
Issue year2020
No2 (170)
Pages102-114
Publication size in sheets0.60
Keywords in Polishcodzienność powszedniość, współczesna literatura rosyjska, Dmitrij Głuchowski, Tekst
Abstract in PolishArtykuł "Obraz rosyjskiej codzienności w powieści Tekst Dmitrija Głuchowskiego" poświęcony jest omówieniu zjawiska rosyjskiej codzienności i jej charakterystyce. Na podstawie sytuacji egzystencjalnej głównego bohatera utworu, Ilji Goriunowa, autor przedstawia konstytuujące rosyjską codzienność kategorie obcości, kontrastu, fatalizmu i pesymistycznego determinizmu. Głuchowski nawiązuje w swojej analizie do szerokiego kontekstu kulturowo-literackiego. W powieści widoczne są czytelne aluzje i cytaty z rosyjskich klasyków: Lwa Tołstoja, Fiodora Dostojewskiego, Iwana Turgieniewa, a także dialog z przedstawicielami współczesnej literatury rosyjskiej.
DOIDOI:10.31261/pr.7792
URL https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/7792
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); with publication
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 10-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?