Podejmowanie decyzji o oszczędzaniu długookresowym - perspektywa ekonomiczna i behawioralna

Agata Olechnowicz

Abstract

Recent pension forecasts are more than distressing, so economically active people should seek additional strategies to secure an adequate standard of living in their post-retirement period of life. However, the research indicates a low level of Poles’ retirement awareness. It is manifested in the fact that, in spite of having knowledge about the risk of receiving low pensions, as well as having the opportunity to save, Poles still do not do it. The aim of the article is to present both theoretical and empirical achievements of behavioral economics in the scope of long-term savings decision making. A number of psychological factors that can affect the low propensity to save is presented. Moreover, the article describes the phenomenon of “retirement anxiety”, which, in turn, may cause the desire to avoid the subject of old age and retirement, and as a result, to avoid any information and action to protect this period of life.
Author Agata Olechnowicz (FE / DMicro)
Agata Olechnowicz,,
- Department of Microeconomics
Other language title versionsLong-term savings decision-making - economic and behavioral perspective
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2018
No528
Pages164-172
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishdecyzje emerytalne, oszczędności długoterminowe, czynniki behawioralne, system emerytalny
Keywords in Englishretirement decisions, long-term savings, behavioral factors, pension scheme
Abstract in PolishW rezultacie niepokojących prognoz emerytalnych ludzie aktywni zawodowo powinni poszukiwać dodatkowych strategii zabezpieczających odpowiedni standard życia w okresie poprodukcyjnym. Badania wskazują jednak na niski poziom świadomości emerytalnej Polaków. Objawia się on tym, że mając wiedzę o ryzyku otrzymywania niskich emerytur, a także mając możliwości oszczędzania, Polacy w dalszym ciągu tego nie robią. Celem artykułu jest przegląd zarówno teoretycznego, jak i empirycznego dorobku ekonomii behawioralnej w zakresie podejmowania decyzji finansowych w zakresie gromadzenia oszczędności na starość. W artykule przedstawiono szereg czynników psychologicznych, które mogą oddziaływać na niską skłonność do oszczędzania jednostek. Opisano również zjawisko „lęku emerytalnego”, który może owocować unikaniem tematu starości i emerytury, a w efekcie unikaniem jakichkolwiek informacji w tym zakresie oraz zaniechaniem podejmowania działań, aby się na ten okres życia zabezpieczyć.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.528.14
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?