Rola analizy strategicznej w kształtowaniu efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw transportowych

Agnieszka Miłosz

Abstract

The effectiveness of market players is one of the basic evaluation criteria. Only a well-functioning company has the chance to survive and grow. Transport companies, due to their specificity and market conditions, have to strive for permanent development and increase the efficiency of their actions. Strategic analysis is a tool for formulating effective actions. Strategic choices made as a result of strategic analysis create solutions that focus on growth and efficiency.
Author Agnieszka Miłosz (FE / DEMTC)
Agnieszka Miłosz,,
- Department of Economics and Management of Transportation Companies
Other language title versionsRole of strategic analyzing in effectiveness of functioning of transportation enterprises
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, ISSN 0208-4821, (B 8 pkt)
Issue year2017
No74
Pages293-302
Publication size in sheets0.5
Abstract in PolishEfektywność funkcjonowania podmiotów na rynku jest jednym z podstawowych kryteriów oceny. Tylko sprawnie funkcjonujące przedsiębiorstwo ma szanse na przetrwanie oraz rozwój. Przedsiębiorstwa transportowe z uwagi na swoją specyfikę i uwarunkowania rynkowe muszą dążyć do permanentnego rozwoju i podnosić efektywność działań. Narzędziem umożliwiającym kształtowanie efektywnych działań jest analiza strategiczna. Wybory strategiczne dokonywane w efekcie przeprowadzenia analizy strategicznej kreują rozwiązania ukierunkowane na rozwój i wzrost efektywności.
URL http://znetil.ug.edu.pl/index.php/etil/article/view/192/165
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Na tych samych warunkach (CC-BY-NC-SA); with publication
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?