Próba oszacowania PKB oraz PKB per capita w Starożytnym Rzymie

Michał Makowski

Abstract

The work is aimed at assessing the Gross National Product (GNP) in the Ancient Romeusing the contemporary economic methodology. The scanty and accidental source datagiving exemplarily information on a worker’s daily rate of pay and the span in grainprices turn out to be sufficient in order to calculate adopting some assumptions (modius –an ancient measure for grain, number of people, consumption, pays) the GNP and theGNP per capita in the state existing 2000 years ago. Based on these assumptions the GNPwas calculated by an expenditure‐based valuation method as a sum of food, consumption,investment expenditures and the expenditures for the maintenance of the state apparatusand by an income‐based valuation method as a sum of incomes generated by the people. Inaddition, in order to make reference of the so calculated GNP of the Ancient Rome to thecontemporary times, we have used, using the Geary‐Khamis, the GNP conversion factor.Basing on these conversions it is clear that the Ancient Rome economy in respect of itspotential was similar to the economies of the Medieval European states.
Author Michał Makowski (FE)
Michał Makowski,,
- Faculty of Economics
Other language title versionsAn attemp to assess the GNP and the GNP per capita in the ancient Rome
Journal seriesZeszyty Studenckie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego "NASZE STUDIA", ISSN 1731-6707, (B 3 pkt)
Issue year2017
No8
Pages170-178
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishPKB, Starożytny Rzym, sestercja, modius
Abstract in PolishPraca ma celu próbę oszacowania PKB w starożytnym Rzymie przy zastosowaniuwspółczesnej metodologii ekonomicznej. Skąpe i przypadkowe dane źródłowe, mówiąceprzykładowo o dziennej stawce płacy robotnika lub rozpiętości w cenach zboża okazująsię jednak być wystarczające, by przy pewnych założeniach (modius – starożytna miarazboża, ilość populacji, konsumpcja, płace) można było wyliczyć PKB oraz PKB per capitaw państwie istniejącym 2000 lat temu. Opierając się na tych założeniach PKB zostałopoliczone metodą wydatkową, jako suma wydatków żywnościowych, konsumpcyjnych,inwestycyjnych oraz wydatków na utrzymanie aparatu państwowego oraz dochodowąjako suma dochodów generowanych przez populację. Dodatkowo, aby można było takwyliczone PKB starożytnego Rzymu odnieść do czasów współczesnych zastosowanyzostał, przy użyciu dolara Geary‐Khamis, przelicznik PKB. Na podstawie tego przeliczeniawidać wyraźnie, iż gospodarka starożytnego Rzymu swoim potencjałem byłazbliżona do gospodarek państw średniowiecznej Europy.
URL http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2485
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)3
ScoreMinisterial score = 3.0, 15-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 3.0, 15-12-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back