Rozwój giełdowego rynku finansowego w Federacji Rosyjskiej na przykładzie Moskiewskiej Giełdy Papierów Wartościowych

Magdalena Mosionek-Schweda , Monika Szmelter

Abstract

The aim of the article is to evaluate the development of the stock exchange financial market in the Russian Federation and to indicate its basic characteristics. Two segments of this market were analyzed: foreign exchange market and capital market. The research period encompasses years of 2012–2016 and the starting point was the first year of operation of the Moscow Exchange (MOEX) after the merger of two exchanges, namely the Moscow Interbank Currency Exchange (MICEX) and the Russian Trading System (RTS). The analysis of turnover and capitalization statistics (in the case of equity and bond markets) as well as the portfolio of financial instruments of the local stock exchange were used as a research method. The following thesis has been adopted in the paper: stock market in Russia, as a result of the strong diversification of its offer, gives investors a wide range of investment opportunities. The structure of the stock market in Russia is different from that seen in developed financial markets in other countries.
Author Magdalena Mosionek-Schweda (FE/IIB)
Magdalena Mosionek-Schweda,,
- Institute of International Business
, Monika Szmelter (FE/IIB)
Monika Szmelter,,
- Institute of International Business
Other language title versionsDevelopment of the stock exchange financial market in the Russian Federation on the example of the Moscow Exchange
Journal seriesAnnales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, ISSN 0459-9586, e-ISSN 2449-8513, (B 11 pkt)
Issue year2017
Vol51
No6
Pages219-232
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishrynek walutowy, rynek kapitałowy, akcje, obligacje, giełda
Keywords in Englishforeign exchange market, capital market, shares, bonds, stock exchange
Abstract in PolishCelem artykułu była ocena rozwoju giełdowego rynku finansowego Federacji Rosyjskiej oraz wskazanie jego cech charakterystycznych. Analizie poddano dwa segmenty tego rynku: walutowy oraz instrumentów dłużnych i udziałowych (kapitałowy). Jako okres badawczy przyjęto lata 2012–2016, gdzie okresem początkowym był pierwszy rok funkcjonowania Giełda Papierów Wartościowych w Moskwie (Moscow Exchange – MOEX) powstałej w efekcie połączenia dwóch giełd, tj. Moskiewskiej Międzybankowej Giełdy Walutowej (Moscow Interbank Currency Exchange – MICEX) oraz Rosyjskiego Systemu Handlowego (Russian Trading System – RTS). Jako metodę badawczą zastosowano analizę danych statystycznych dotyczących obrotów i kapitalizacji (w przypadku rynku akcji i obligacji) oraz portfela instrumentów finansowych lokalnej giełdy papierów wartościowych. W pracy przyjęto następującą tezę: giełdowy rynek finansowy w Rosji na skutek silnej dywersyfikacji oferty instrumentów finansowych stwarza inwestorom szerokie możliwości inwestycyjne. Struktura rynku giełdowego w Rosji jest odmienna od spotykanej na rozwiniętych rynkach finansowych w innych krajach.
DOIDOI:10.17951/h.2017.51.6.219
URL http://journals.umcs.pl/h/article/download/5709/4719
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 10-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?