Zarzut redukcjonizmu w kontekście relacji biologia-socjologia

Łukasz Remisiewicz

Abstract

W niniejszym artykule autor omawia trzy kwestie. Po pierwsze, jak należy poprawnie sformułować zarzut redukcjonizmu? Po drugie, ile jest typów redukcjonizmu? Po trzecie, czy współczesne próby wiązania biologii i socjologii różnią się pod względem tendencji redukcjonistycznych od socjobiologii? Posługując się pięcioczłonową typologią redukcjonizmu, wskazuje, że zarzut redukcjonizmu jest zasadny wówczas, gdy teoretyczne lub kauzalne elementy socjologii sprowadzane są do biologii w sposób stratny. Analizując założenia silnej socjobiologii, autor argumentuje, że wiele zarzutów podnoszonych było nie tyle przeciwko dopełnianiu wyjaśnień socjologicznych biologicznym ekwiwalentem, ale imperialności socjobiologii, która próbowała przebudować socjologię, eliminując niektóre z jej celów. W przeciwieństwie do socjobiologii nowe podejścia łączące biologię z socjologią nie popełniają tego błędu, przez co zarzut redukcjonizmu nie może być w stosunku do nich podniesiony.
Autor Łukasz Remisiewicz (WNS / IFSiD)
Łukasz Remisiewicz
- Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa
Inne wersje tytułuProblem of reductionism in the context of the relations between biology and sociology
Tytuł czasopisma/seriiProgress. Journal of Young Researchers, ISSN 2543-8638, (0 pkt)
Rok wydania2017
Nr1
Paginacja37-49
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.6
Słowa kluczowe w języku polskimredukcjonizm, biologia, socjologia, socjobiologia, neurosocjologia
Słowa kluczowe w języku angielskimreductionism, biology, sociology, sociobiology, neurosociology
DOIDOI:10.4467/25439928PS.17.003.6509
URL http://www.ejournals.eu/Progress/2017/Numer-1/art/8922/
Językpl polski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); opublikowana ostateczna; Inna otwarta licencja; w dniu opublikowania
Punktacja (całkowita)5
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 5.0, 31-01-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?