Zarzut redukcjonizmu w kontekście relacji biologia-socjologia

Łukasz Remisiewicz

Abstract

W niniejszym artykule autor omawia trzy kwestie. Po pierwsze, jak należy poprawnie sformułować zarzut redukcjonizmu? Po drugie, ile jest typów redukcjonizmu? Po trzecie, czy współczesne próby wiązania biologii i socjologii różnią się pod względem tendencji redukcjonistycznych od socjobiologii? Posługując się pięcioczłonową typologią redukcjonizmu, wskazuje, że zarzut redukcjonizmu jest zasadny wówczas, gdy teoretyczne lub kauzalne elementy socjologii sprowadzane są do biologii w sposób stratny. Analizując założenia silnej socjobiologii, autor argumentuje, że wiele zarzutów podnoszonych było nie tyle przeciwko dopełnianiu wyjaśnień socjologicznych biologicznym ekwiwalentem, ale imperialności socjobiologii, która próbowała przebudować socjologię, eliminując niektóre z jej celów. W przeciwieństwie do socjobiologii nowe podejścia łączące biologię z socjologią nie popełniają tego błędu, przez co zarzut redukcjonizmu nie może być w stosunku do nich podniesiony.
Author Łukasz Remisiewicz (FSS / IPSJ)
Łukasz Remisiewicz,,
- Institute of Philosophy, Sociology and Journalism
Other language title versionsProblem of reductionism in the context of the relations between biology and sociology
Journal seriesProgress. Journal of Young Researchers, ISSN 2543-8638, (0 pkt)
Issue year2017
No1
Pages37-49
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishredukcjonizm, biologia, socjologia, socjobiologia, neurosocjologia
Keywords in Englishreductionism, biology, sociology, sociobiology, neurosociology
DOIDOI:10.4467/25439928PS.17.003.6509
URL http://www.ejournals.eu/Progress/2017/Numer-1/art/8922/
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 28-10-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?