Społeczna odpowiedzialność biznesu w spółkach Skarbu Państwa kontrolowanych przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Renata Płoska , Joanna Próchniak

Abstract

The paper evaluates level of implementation of CRS in state-owned companies controlled by the Minister of Maritime Economy and Inland Navigation. As hypothesized, the special role of publicly controlled enterprises and high expectations of adherence to ethical, transparency and other social standards derive from their significant social, economic and environmental impacts.
Autor Renata Płoska (WZ / KEP / ZRP)
Renata Płoska
- Zakład Rozwoju Przedsiębiorstwa
, Joanna Próchniak (WZ / KEP / ZRP)
Joanna Próchniak
- Zakład Rozwoju Przedsiębiorstwa
Inne wersje tytułuSocial corporate responsibility in state-owned companies controlled by the Minister of Maritime Economy and Inland Navigation
Tytuł czasopisma/seriiMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Rok wydania2017
Tom24
Nr11
Paginacja462-472
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimspołeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, spółki Skarbu Państwa
Słowa kluczowe w języku angielskimCorporate Social Responsibility, state-owned companies
Streszczenie w języku polskimCelem artykułu jest ocena zaawansowania procesów wdrażania koncepcji społecznej odpowiedzialności w spółka ch Skarbu Państwa kontrolowanych przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Wobec tego typu podmiotów formułowane są oczekiwania przestrzegania wysokich standardów etycznych oraz transparentności działania, wynikające z ich istotnego wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy i środowisko.
URL http://www.marketingirynek.pl/files/369135884/file/mir_11_2017_cd.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)9
PunktacjaPunktacja MNiSW = 9.0, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 9.0, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
UwagiPłyta CD
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?