Elektrochemiczne bioczujniki wykorzystujące elektrody złote jako przykład nowoczesnych narzędzi stosowanych do wykrywania patogenów

Tomasz Swebocki

Abstract

Over the recent years, there has been a significant increase in interest in the subject of electrochemical biosensors construction. These systems enable detection of biological analytes such as proteins, viruses and bacteria. The detection can occur either directly – where the signal changes as a result of bonding of the analyte to the active site on the surface of the electrode, or indirectly – where the signal changes as a result of the formation of by-products (e.g. metabolites of some bacteria). The use of biosensors has many advantages which include, among others: low production costs, simplicity and speed of measurements, minimal generation of environmentally toxic waste, high measurement accuracy and small size compared to the currently used apparatus. Due to its unique properties and easy modification of its surface, gold is one of the most commonly used electrode materials. This paper covers the general principle of electrochemical biosensors and selected examples of biosensor construction using golden electrodes.
Author Tomasz Swebocki (FCh/DACh/LSCh)
Tomasz Swebocki,,
- Laboratory of Supramolecular Chemistry
Other language title versionsElectrochemical biosensors using gold electrodes as an example of modern tools used for detection of pathogenes
Pages101-111
Publication size in sheets0.50
Book Stasiewicz Piotr, Jaworska Daria, Kostrzewa Tomasz (eds.): Kwadrans dla chemii: monografia: Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 10-14.04.2019 r. Ustroń, 2019, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, ISBN 978-83-7594-191-3, 112 p. Stasiewicz_Piotr_Kwadrans_dla_chemii_2019.pdf / 7,15 MB
Stasiewicz_Piotr_Kwadrans_dla_chemii_2019.pdf / 7,15 MB / publication_authors_statement: Publication author's statement
Keywords in Polishbioczujniki, złoto, SAM, modyfikacja, elektrochemia
Keywords in Englishbiosensors, gold, SAM, modification, electrochemistry
Abstract in PolishW przeciągu ostatnich lat można zauważyć znaczny wzrost zainteresowania tematem konstrukcji elektrochemicznych bioczujników. Układy te pozwalają na wykrywanie analitów pochodzenia biologicznego takich jak, m.in. białka, wirusy oraz bakterie. Detekcja może następować albo w sposób bezpośredni – sygnał ulega zmianie w wyniku związania się analitu z miejscem aktywnym na powierzchni elektrody, lub pośredni – gdzie sygnał ulega zmianie w wyniku powstania produktów ubocznych (np. metabolitów niektórych bakterii). Zastosowanie bioczujników niesie ze sobą wiele zalet, do których można zaliczyć, m.in.: niski koszt produkcji, prostotę oraz szybkość pomiaru, minimalną generację odpadów toksycznych dla środowiska, wysoką dokładność pomiaru oraz niewielkie rozmiary w porównaniu z obecnie stosowaną aparaturą. Ze względu na swoje unikalne właściwości oraz łatwość modyfikacji złoto jest jednym z najczęściej stosowanych materiałów elektrodowych. W niniejszej pracy opisano ogólną zasadę działania bioczujników elektrochemicznych oraz wybrane przykłady strategii konstrukcji bioczujników wykorzystujących elektrody złote.
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 5.0, 28-01-2020, ChapterFromConference
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?