Przekraczanie przez państwo członkowskie norm dla pyłów PM10 w otaczającym powietrzu jako naruszenie prawa unijnego: glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 22.02.2018 r., C-336/16, Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej

Monika Adamczak-Retecka

Abstract

n/a
Author Monika Adamczak-Retecka (FLA / DELCL)
Monika Adamczak-Retecka,,
- Department of European Law and Comparative Law
Journal seriesEuropejski Przegląd Sądowy, ISSN 1895-0396, (B 11 pkt)
Issue year2018
No7
Pages32-37
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishuchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego, jakość otaczającego powietrza, stężenie pyłu PM10, przekroczenie wartości dopuszczalnych, plany dotyczące jakości powietrza, okres przekroczenia "jak najkrótszy", nieprawidłowa transpozycja
Keywords in Englishfailure of a Member State to fulfil obligations, ambient air quality, concentration of particulate matter PM1, exceedance of limit values, air quality plans, exceedance period 'as short as possible', incorrect transposition
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?