Analiza potencjału hydroenergetycznego oraz możliwości jego wykorzystania w województwie pomorskim

Krzysztof Kowalczyk , Roman Cieśliński

Abstract

One of the sources of electricity used by man is water. Currently the idea of hydroelectric power plants is increasingly appreciated by local governments. Sustai nable development and EU directives have required the construction of green power plants. The article outlines the energy situation of the Pomeranian Voivodeship. As a result, it was found that more than half of the energy consumed in the region is produced outside its area. Considering the transmission losses, this is a disadvantage. Hydropower installations are increasingly appearing in the province, but they are still too few. The natural and anthropogenic conditions of more than 300 potential hydropower plants have been analyzed. Based on the conducted research, the hydroelectric potential of the voivodeship was estimated and the best locations for hydropower were identified.
Author Krzysztof Kowalczyk (FOG / IG / DH)
Krzysztof Kowalczyk,,
- Department of Hydrology
, Roman Cieśliński (FOG / IG / DH)
Roman Cieśliński,,
- Department of Hydrology
Other language title versionsAnalysis of the hydroelectric potential and the possibilities of its use in the Pomeranian Voivodeship
Journal seriesWoda - Środowisko - Obszary Wiejskie, ISSN 1642-8145, (B 10 pkt)
Issue year2018
Vol18
No1
Pages69-86
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishhydroenergetyka, hydrologia, ekologia, elektrownie wodne, województwo pomorskie
Keywords in Englishecology, hydroelectricity, hydrology, hydropower, Pomeranian Voivodeship
Abstract in PolishJednym ze źródeł energii elektrycznej wykorzystywanej przez człowieka jest woda. Obecnie idea wykorzystania elektrowni wodnych jest coraz bardziej doceniana przez samorządy terytorialne i coraz częściej można je dostrzec w Polsce i województwie pomorskim. Idea zrównoważonego rozwoju oraz dyrektywy unijne wymogły budowę elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii. W artykule nakreślono sytuację energetyczną województwa pomorskiego. W efekcie ustalono, że ponad połowa energii zużywanej w województwie jest produkowana poza jego obszarem. Biorąc pod uwagę straty przesyłowe, jest to sytuacja niekorzystna. W województwie coraz więcej pojawia się instalacji hydroenergetycznych, ale wciąż jest ich zbyt mało. Przeanalizowano uwarunkowania przyrodnicze i antropogeniczne ponad 300 potencjalnych lokalizacji hydroelektrowni. Na podstawie przeprowadzonych analiz oszacowano potencjał hydroenergetyczny województwa i wskazano najlepsze lokalizacje dla elektrowni wodnych.
URL http://www.itep.edu.pl/wydawnictwo/woda/zeszyt_61_2018/Kowalczyk%20Cie%C5%9Bli%C5%84ski.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back