Partial pensions as a form of flexible retirement in the EU countries

Kamila Bielawska

Abstract

Demographic ageing will affect the EU economy, public finances and adequacy and sustainability of pension systems. A key response to the challenge of ageing population is the extension of working lives. This paper seeks an answer for the question if the partial pension may be an efficient solution to make people work longer. Comparative analysis of the partial retirement in selected EU countries gives no unquestionable conclusions in this question, especially in terms of hours worked. The results highly depend on the construction of the partial pensions and the changes on the labour market. Taking into account both the further pension reforms to make people work longer and simultaneously the pressure on the pension replacement rates, the idea of the partial pension seems to be attractive and worth further research.
Author Kamila Bielawska (FM / DFFR)
Kamila Bielawska,,
- Department of Finance and Financial Risk
Other language title versionsEmerytury częściowe jako instrumenty elastycznego przechodzenia na emeryturę w krajach Unii Europejskiej
Journal seriesNauki o Finansach. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 2080-5993, e-ISSN 2449-9811, [], (B 14 pkt)
Issue year2017
No2 (31)
Pages9-18
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzatrudnienie, emerytura częściowa, efektywny wiek emerytalny
Keywords in Englishemployment, partial pension, effective retirement age
Abstract in PolishStarzenie się ludności wpływa na gospodarkę UE, finanse publiczne oraz adekwatność i stabilność systemów emerytalnych. Kluczową odpowiedzią na wyzwanie starzenia się ludności jest przedłużenie życia zawodowego. W artykule poszukiwano odpowiedzi na pytanie, czy emerytura częściowa może być skutecznym rozwiązaniem, przyczyniającym się do wydłużenia aktywności zawodowej. Analiza porównawcza efektów funkcjonowania emerytur częściowych w wybranych krajach UE nie daje jednoznacznej odpowiedzi, zwłaszcza w zakresie przepracowanych godzin. Wyniki zależą od konstrukcji emerytur częściowych i zmian na rynku pracy. Biorąc pod uwagę dalsze reformy emerytalne, które powodują, że ludzie pracują dłużej, a jednocześnie presję na stopy zastąpienia, idea częściowej emerytury wydaje się atrakcyjna i warta prowadzenia dalszych badań.
DOIDOI:10.15611/nof.2017.2.01
URL http://www.dbc.wroc.pl/Content/39602/Bielawska_Partial_Pensions_As_A_Form_Of_Flexibile_2017.pdf
Languageen angielski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 05-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?