CROSSFIT - trening mentalny. Studium przypadku

Beata Rolak , Dagmara Budnik-Przybylska

Abstract

Introduction: CrossFit is a challenging sport. It enforces full engagement of the athlete in every move during every training session. CrossFit teaches perseverance, discipline and respect. Sports psychology allows for in-depth analysis of trainings or competitions. The athlete can better prepare himself for what he may face, both on the mistakes made and on success. Regular mental training supports the athlete's ability to be successful in sports. The aim of the study: The purpose of this paper was to demonstrate the relationship between mental training - here mainly focused on concentration, self-confidence and imagery, CrossFit and sports performance. Material and the method: This paper is a case study. The subject of the study was a male - 30 years old, training crossfit, with the 3-year training experience. Meeting period with the subject male was conducted for 2 months. Before and after the meeting period there were used below mentioned methods: Sports Confidence Inventory (TSCI-PL); The Sport Anxiety Scale (SAS); The Imagination in Sport Questionnaire; The Sport Orientation Questionnaire (SOQ) and the profile of skills. Results: There was a noticeable increase of the results in the questionnaires: Sports Confidence Inventory (TSCI-PL); The Imagination in Sport Questionnaire; The Sport Orientation Questionnaire (SOQ) questionnaire for the self-confidence (TSCI-PL). The Sport Anxiety Scale (SAS) there was an increase of the results regarding the somatic anxiety and worrying also there was a decrease in the scale of distraction. Conclusion: The meeting period turned out to be effective, however the mental training requires regularity and longevity in order to maintain consistency and repeatability of behavior.
Author Beata Rolak
Beata Rolak,,
-
, Dagmara Budnik-Przybylska (FSS / IPsych / DSportP)
Dagmara Budnik-Przybylska,,
- Division of Sport Psychology
Other language title versionsCROSSFIT - mental training. Case study
Journal seriesJournal of Education, Health and Sport, ISSN , e-ISSN 2391-8306, (B 7 pkt)
Issue year2017
Vol7
No8
Pages636-663
Publication size in sheets1
Keywords in Polishtrening mentalny, CrossFit
Keywords in Englishmental training, Crossfit
Abstract in PolishWprowadzenie: CrossFit to wymagająca dyscyplina sportu. Wymusza na zawodniku pełne zaangażowanie w każdy wykonywany ruch, w każdy odbyty trening. CrossFit uczy wytrwałości, dyscypliny i szacunku. Psychologia sportu pozwala na dogłębną analizę treningu, czy też zawodów. Zawodnik może dzięki temu lepiej przygotować się na to co go może spotkać, zarówno na wykonane błędy, jak i na sukces Regularny trening mentalny wspomaga umiejętności zawodnika, za czym będą stały jego sukcesy sportowe. Cel pracy: Celem niniejszej pracy było wykazanie zależności między elementami treningu mentalnego – tutaj głównie praca nad koncentracją uwagi, wzmocnieniem pewności siebie oraz tworzeniem wizualizacji, a uprawieniem CrossFit i osiąganymi w tej dyscyplinie wynikami sportowymi. Materiał i metoda: Niniejsza praca to studium przypadku. Osobą badaną był mężczyzna - 30 lat uprawiający CrossFit z 3-letnim stażem treningowym. Interwencje związane z treningiem mentalnym prowadzone były przez dwa miesiące. Przed i po interwencji zastosowano następujące narzędzia badawcze: Inwentarz Pewności Siebie w sporcie (TSCI-PL), Reakcje na współzawodniczenie (SAS), Wyobraźnia w sporcie, Kwestionariusz orientacji w sporcie (SOQ) oraz profil umiejętności. Wyniki: Zauważono wzrost wyników w kwestionariuszach: Inwentarz Pewności Siebie w sporcie (TSCI-PL), Wyobraźnia w sporcie, Kwestionariusz orientacji w sporcie (SOQ). W kwestionariuszu: Reakcje na współzawodniczenie (SAS) nastąpił wzrost wyników dotyczących lęku somatycznego i zamartwiania się oraz spadek w skali: zakłócenie uwagi. Wnioski. Interwencje okazały się być skuteczne, jednakże trening mentalny wymaga systematyczności i długotrwałości, aby móc uzyskać stałość i powtarzalność zachowań.
DOIDOI:10.5281/zenodo.890265
URL http://www.ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4802/pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne (CC-BY-NC); with publication
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 28-10-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?