Scholastic sources of Gottfried Wilhelm Leibniz's Treatise Disputatio metaphysica de principio individui

Martyna Koszkało

Abstract

n/a
Autor Martyna Koszkało (WNS / IFSiD / ZHFSŚiN)
Martyna Koszkało
- Zakład Historii Filozofii Starożytnej, Średniowiecznej i Nowożytnej
Inne wersje tytułuScholastyczne źródła traktatu Gottfryda Wilhelma Leibniza Disputatio metaphysica de principio individui
Tytuł czasopisma/seriiRoczniki Filozoficzne, ISSN 0035-7685, e-ISSN 2450-002X, (B 14 pkt)
Rok wydania2017
Tom65
Nr2
Paginacja23-55
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych1.6
Słowa kluczowe w języku polskimzasada indywiduacji, indywidualny, podwójna negacja, istnienie, haecceitas, cała jednostka, pluralizm metafizyczny, metafizyczny indywidualizm, Leibniz, Jan Duns Szkot, Henryk z Gandawy, Suárez, Wilhelm Ockham
Słowa kluczowe w języku angielskimprinciple of individuation, individual, double negation, exist ence, haecceitas, total (whole) entity, metaphysical pluralism, metaphysical individualism, Leibniz, John Duns Scotus, Henry of Ghent, Suárez, Wilhelm Ockham
DOIDOI:10.18290/rf.2017.65.2-2
URL http://www.kul.pl/files/1516/roczniki_filozoficzne/roczniki_filozoficzne_65_2_2017/02-koszkalo.pdf
Języken angielski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); opublikowana ostateczna; Inna otwarta licencja; w dniu opublikowania
Punktacja (całkowita)14
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 14.0, 17-11-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?