Rozwój infrastruktury w portach morskich i lotniczych Trójmiasta jako kluczowy czynnik wzmacniający ich potencjał konkurencyjności

Henryk Ćwikliński , Grzegorz Pawłowski

Abstract

The Pomeranian Region has often been called a gateway to the whole Polish economy thanks to development of two big seaports in Gdańsk and Gdynia as well as their hinterland connections. The most important facts and figures on the ports‟ activities and investments in many privately operated terminals are described in this article. Both ports are important logistic hubs in Central and Eastern Europe, whose advantageous location has placed them at the forefront of the fastest growing ports on the Baltic Sea over the last several years. They are universal ports handling all types of cargo. The most spectacular growth was achieved in container handling – in the port of Gdańsk it rose by 1125% in the period 2007- 2015. As a result in 2015 the port of Gdańsk held 2nd and the port of Gdynia – 4th position in the ranking of container ports in the Baltic area. Gdańsk Lech Wałęsa Airport takes permanently 3rd position in the Polish market. The airport expects 4 million passengers in 2016. As the terminal is capable of handling 5 million passengers and many operational investments (for example CAT II system) have already been completed, the next challenge is to create "Airport City" business center in the immediate vicinity of the terminal.
Author Henryk Ćwikliński (FE / DEP)
Henryk Ćwikliński,,
- Department od Economic Policy
, Grzegorz Pawłowski (FE / DEP)
Grzegorz Pawłowski,,
- Department od Economic Policy
Other language title versionsDevelopment of two seaports in Gdańsk and Gdynia and the airport of Gdańsk as a key factor improving regional competitiveness
Pages329-351
Publication size in sheets1.34
Book Grynia Alina (eds.): Czynniki ograniczające oraz poprawiające konkurencyjność nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, 2016, Wydział Ekonomiczno - Informatyczny w Wilnie : Uniwersytet w Białymstoku, ISBN 978-609-95472-7-5, 470 p.
Keywords in Englishseaport and airport infrastructure, competitiveness potential
Abstract in PolishPomorze jest często nazywane bramą do całej polskiej gospodarki dzięki rozwojowi dwóch wielkich portów morskich w Gdańsku i w Gdyni, jak również ich połączeń zapleczowych. Najważniejsze fakty i liczby dotyczące inwestycji i działalności w prywatnych terminalach portowych zostały opisane w poniższym artykule. Oba porty są ważnymi hubami logistycznymi w Europie Środkowo – Wschodniej. Ich korzystna lokalizacja sprawia, że przez kilka ostatnich lat sytuują się one w czołówce najszybciej rozwijających się portów na Bałtyku. Są to porty uniwersalne, obsługujące wszystkie rodzaje ładunków. Najbardziej spektakularny wzrost osiągnięto w obsłudze kontenerów. W latach 2007-2015 wzrost obrotów ładunkami skonteneryzowanymi wzrósł o 1125% w porcie gdańskim. W rezultacie port gdański jest na drugim a port gdyński na czwartym miejscu w rankingu największych portów kontenerowych na Bałtyku. Lotnisko im. Lecha Wałęsy w Gdańsku ciągle utrzymuje trzecią pozycję na polskim rynku. W 2016 r. w porcie tym spodziewana jest obsługa ok. 4 mln pasażerów. Jako że w terminalu możliwa jest obsługa 5 mln pasażerów a procesy inwestycyjne modernizujące obsługę samolotów (np. system CAT II) i pasażerów (np. tzw. rękawy) zostały już zakończone, obecnie wyzwaniem jest kreowanie „Airport City” centrum biznesowego w najbliższym sąsiedztwie terminalu.
URL http://www.uwb.lt/wp-content/uploads/2013/12/ksiazka2016.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 05-09-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?