Cooperatives as entities performing public tasks with particular emphasis on social and energy cooperatives

Tomasz Bąkowski

Abstract

The implementation of public tasks is the ratio legis of various state structures, in particular public administration. However, today, entities outside the public administration system, including cooperatives, are increasingly involved in the implementation of public tasks. Cooperatives, as voluntary associations of persons, conducting economic activity in the interest of their members, due to a specific legal, organizational and functional structure, have the ability to “naturally” combine participation in business transactions with the implementation of public tasks. Cooperatives, in addition to traditional, complementary to business, social and educational-cultural activities conducted for the benefit of their members and their environment, support public administration in the implementation of other public tasks. The legislator introduces specific legal solutions, providing the basis for the creation and operation of cooperatives largely focused on the implementation of their organizational and statutory goals in a specific area of social and economic life, both through conducting business activity and, or even primarily to implement public tasks. Such particularly strong involvement in the implementation of public tasks illustrates the activities of social cooperatives and energy cooperatives. Currently, in the latter case, efficiency in the implementation of public tasks largely depends on making significant changes to the applicable legal order.
Author Tomasz Bąkowski (FLA / DAL)
Tomasz Bąkowski,,
- Department of Administrative Law
Journal seriesPrawo i Więź, ISSN 2299-405X, (N/A 40 pkt)
Issue year2019
Vol8
No3 (29)
Pages20-28
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishspółdzielnia, zadania publiczne
Abstract in PolishRealizacja zadań publicznych stanowi ratio legis rozmaitych struktur państwa, w tym w szczególności administracji publicznej. Jednak współcześnie w coraz większym stopniu w realizację zadań publicznych angażują się także podmioty spoza systemu administracji publicznej, do których zaliczają się również spółdzielnie. Spółdzielnie jako dobrowolne zrzeszenia osób, prowadzące w interesie swoich członków działalność gospodarczą, z uwagi na swoistą prawno-organizacyjno-funkcjonalną konstrukcję, posiadają zdolność do „naturalnego” łączenia udziału w obrocie gospodarczym z realizacją zadań publicznych. Spółdzielnie poza tradycyjną, komplementarną wobec działalności gospodarczej, działalnością społeczną i oświatowo-kulturalną prowadzoną na rzecz swoich członków i ich środowiska, wspierają administrację publiczną w realizacji także i innych zadań publicznych. W tym celu ustawodawca wprowadza szczególne rozwiązania prawne, dające podstawy do tworzenia i działania spółdzielni skoncentrowanych w znacznym stopniu na realizacji swoich ustawowych i statutowych celów w określonej dziedzinie życia społecznego i gospodarczego, zarówno poprzez prowadzenie działalności gospodarczej jak również, czy nawet przede wszystkim w celu realizacji zadań publicznych. Takie szczególnie mocne zaangażowanie w realizację zadań publicznych ilustruje działalność spółdzielni socjalnych oraz spółdzielni energetycznych. Obecnie w tym ostatnim przypadku efektywność w zakresie realizacji zadań publicznych w duże mierze zależy od dokonania istotnych zmian w obowiązującym porządku prawnym.
Languageen angielski
File
Bakowski_Tomasz_Cooperatives_as_Entities_Performing_2019.pdf 1.87 MB
Score (nominal)40
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 40.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?