Historyczne uwarunkowania własności - Ameryka versus Rosja

Mirosław Jodko

Abstract

Property and property rights are formed under the influence of broadly understood historical factors. These factors affect both the formation process of the concept and institution of property as well as its final outcome. Political, religious and social conditions determined the profound difference between America and Russia. In case of the former, the key concepts have always been freedom and civil rights, whereas in case of the latter, the superiority of the state and insignificance of a single individual. The use of historical reports and sources enables us to identify the main factors which lead to the establishment of both the republican and despotic systems. It also explains the reasons for such a strong development of property rights in America and their defectiveness and limitation in Russia.
Author Mirosław Jodko (FE / DMacro)
Mirosław Jodko,,
- Department of Macroeconomics
Other language title versionsHistorical determinants of property - America versus Russia
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2016
No260
Pages36-44
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwłasność, prawa własności, republikanizm, despotyzm
Keywords in Englishproperty, property rights, republicanism, despotism
Abstract in PolishWłasność i prawa własności kształtują się pod wpływem szeroko rozumianych czynników historycznych. Wpływają one zarówno na sam proces kształtowania pojęcia oraz instytucji własności, jak i na jego finalny rezultat. Uwarunkowania polityczne, religijne i społeczne przesądziły o istotnej różnicy między Ameryką a Rosją. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z silną obecnością idei wolności i podmiotowości obywatela; w drugim zaś z obecną przez wiele stuleci ideą nadrzędnej roli państwa i braku znaczenia jednostki. Wykorzystanie relacji i źródeł historycznych pozwala na identyfikację głównych czynników, które prowadziły do ukształtowania systemu republikańskiego oraz systemu despotycznego. Wyjaśnia to przyczyny silnego rozwoju praw własności w Ameryce oraz ich ułomności i ograniczoności w Rosji.
URL http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_251_270/SE_260/04.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back