Euroregiony jako forma współpracy transgranicznej w Europie

Jerzy Piotr Gwizdała

Abstract

Purpose – The presentation of the Euroregions role in the development of cross-border cooperation in Europe with reference to Poland and identification the European Union’s financial instruments supporting cross-border cooperation. Design/Methodology/approach – Analysis of legal acts, literature, reports published by the government and the European Union. Findings – The review of literature and documents published by the EU members created synthetic elaboration presenting legal, economic and institutional aspects of cross-border cooperation, which involved regional and local communities within the framework of the Euro-regions. Originality/value – The article expands and organizes knowledge in the area of the Euroregions functioning in the European Union and allows to take a critical look at the development of cross-border cooperation in Europe. The described analysis results are partial and are part of wider research carried out by the author.
Author Jerzy Piotr Gwizdała (FM / DFFR)
Jerzy Piotr Gwizdała,,
- Department of Finance and Financial Risk
Other language title versionsEuroregions as a form of cross-border cooperation in Europe
Journal seriesZeszyty Naukowe. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, ISSN 1733-2842, (B 9 pkt)
Issue year2015
Vol74
No2
Pages449-458
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polisheuroregion, współpraca transgraniczna, ochrona środowiska, program
Keywords in EnglishEuroregion, cross-border cooperation, environment protection, program
Abstract in PolishCel – Przedstawienie roli euroregionów w rozwoju współpracy transgranicznej w Europie na przykładzie Polski oraz zidentyfikowanie instrumentów finansowych Unii Europejskiej wspierających współpracę transgraniczną. Metodologia badania – Analiza aktów prawnych, analiza literatury, analiza sprawozdań opublikowanych przez rząd i Unię Europejską. Wynik – W wyniku przeglądu literatury i dokumentów publikowanych przez państwa członkowskie UE powstało syntetyczne opracowanie przedstawiające aspekty prawne, ekonomiczne i instytucjonalne dotyczące współpracy transgranicznej, w której biorą udział społeczności regionalne i lokalne w ramach euroregionów. Oryginalność/wartość – Artykuł rozszerza i porządkuje wiedzę w zakresie funkcjonowania euroregionów w Unii Europejskiej i pozwala spojrzeć krytycznie na rozwój współpracy transgranicznej w Europie. Opisane wyniki analiz mają charakter cząstkowy i stanowią fragment szerszych badań prowadzonych przez autora.
DOIDOI:10.18276/frfu.2015.74/2-40
URL http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/74-2015/FRFU-74-t2-449.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; ; with publication
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back