Redystrybucja podatkowa w Polsce i na Węgrzech na tle rozwiązań stosowanych w państwach opiekuńczych

Grzegorz Szczodrowski

Abstract

The redistribution of income is realized through social transfers and taxes. Redistribution of income through taxes is based mainly on personal income tax (PIT) and is complemented by the value added tax (VAT). The article described the redistribution by taxation in Denmark and Sweden, the standard welfare states. Then, for comparison, examined the same type of redistribution of income in Hungary and Poland. These countries also often compared with each other because of the way and the effects of building a market economy and modern society.
Autor Grzegorz Szczodrowski (WE / KPG)
Grzegorz Szczodrowski
- Katedra Polityki Gospodarczej
Inne wersje tytułuIncome redistribution by taxes in Poland and Hungary against solutions in welfare states
Tytuł czasopisma/seriiStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Rok wydania2017
Nr310
Paginacja68-79
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.55
Słowa kluczowe w języku polskimredystrybucja dochodów, państwo opiekuńcze, podatki, UE, Polska
Słowa kluczowe w języku angielskimincome redistribution, welfare state, taxes, EU, Poland
Streszczenie w języku polskimRedystrybucja dochodów prowadzona jest za pomocą transferów socjalnych i podatków. Redystrybucja podatkowa opiera się głównie na opodatkowaniu dochodów osobistych i uzupełniana jest podatkiem od wartości dodanej. W artykule opisanazostała redystrybucja podatkowa w Danii i Szwecji, wzorcowych państwach opiekuńczych. Na ich tle dokonano analizy redystrybucji podatkowej w Polsce i na Węgrzech.Kraje te często są ze sobą porównywane, ze względu na sposób i efekty budowy gospodarki rynkowej oraz nowoczesnego społeczeństwa.
URL https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_310/06.pdf
Językpl polski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); opublikowana ostateczna; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne (CC-BY-NC); w dniu opublikowania
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?