Nowa strategia rozwoju transportu lotniczego w Europie - wyzwania dla Polski

Danuta Rucińska

Abstract

The new strategy of the development of the air transport in Europe hasbeen presented in this paper. This strategy was accepted by the European Commissionin December 2015.The detailed consideration are concentrated on:– the characteristics of the air transport market,– strategic assumption and priorities of the potential profits coming from realizationof the new European Strategy of the Aviation,– the challenges for the Polish air transport in frames of the actual transport policyand new European strategy.The basic target of this paper was to show the strategic assumption and priorities ofthis new document and the challenges for the entities acting on European and Polishmarket of the air transport services.
Author Danuta Rucińska (FE / DTM)
Danuta Rucińska,,
- Department of Transportation Market
Other language title versionsThe new strategy of the air transport development in Europe - the challenge for Poland
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, ISSN 0208-4821, (B 8 pkt)
Issue year2017
No62
Pages375-386
Publication size in sheets0.55
Abstract in PolishW artykule zaprezentowano nową strategię rozwoju transportu lotniczego w Europie przyjętą przez Komisję Europejską w grudniu 2015 r. W rozważaniach skoncentrowano się na: - charakterystyce gałęzi i jej rynku jako strukturach społeczno-gospodarczego rozwoju w drugiej dekadzie XXI w., - strategicznych celach rozwoju transportu lotniczego w Unii Europejskiej (UE) do 2034 r., - wskazaniu na potencjalne korzyści wynikające z realizacji nowej Europejskiej strategii w dziedzinie lotnictwa, - wyzwaniach dla polskiego transportu lotniczego w świetle nowej, europejskiej strategii i polskiej polityki rozwoju kraju. Podstawowym celem opracowania jest przybliżenie założeń i priorytetów nowego dokumentu oraz wynikających z niego wyzwań dla podmiotów funkcjonujących na europejskim rynku usług lotniczych.
URL http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2395
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 15-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 15-12-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back