Mechanizmy dystrybucji idei w społeczeństwie - porównanie koncepcji Dana Sperbera, Richarda Brodiego oraz Randalla Collinsa

Łukasz Remisiewicz

Abstract

In this article, I compare three concepts concerning the distribution of ideas - memetic, by Richard Brodie; anthropological, created by Dan Sperber and sociological, developed by Randall Collins. My goal is to point out the similarities and differences in explaining the distribution of ideas in several distinct aspects. This comparison will be helpful in assessing the viability of each concept, in the analysis of the process of collective memory and forgetting, and the transition of ideas between members of society as well as in the sphere of intergenerational transfer.
Author Łukasz Remisiewicz (FSS / IPSJ)
Łukasz Remisiewicz,,
- Institute of Philosophy, Sociology and Journalism
Other language title versionsThe mechanisms of distribution of ideas. A comparison of Dan Sperber's, Richard Brodie's and Randall Collins's theories
Journal seriesTeksty z ulicy, ISSN 2081-3961, e-ISSN 2081-397X, (B 5 pkt)
Issue year2017
No18
Pages59-79
Publication size in sheets1
Keywords in Polishmemetyka, memy jako wirusy, antropologia kognitywna, łańcuchy rytuałów interakcyjnych, epidemiologia reprezentacji
Keywords in Englishmemetics, meme-as-germ, cognitive anthropology, interaction ritual chains, epidemiology of representations
Abstract in PolishW artykule porównuję trzy koncepcje dotyczące dystrybuowania idei – memetyczną, autorstwa Richarda Brodiego; antropologiczną, stworzoną przez Dana Sperbera i socjologiczną, rozwijaną przez Randalla Collinsa. Moim celem jest wskazanie podobieństw i różnic w wyjaśnianiu funkcjonowania dystrybucji idei w kilku wyróżnionych aspektach. Porównanie to będzie pomocne w ocenie nośności każdej z koncepcji, w zakresie analizy procesu kolektywnego zapamiętywania i zapominania oraz przechodzenie idei zarówno pomiędzy członkami społeczeństwa, jak i w sferze transferu międzypokoleniowego.
URL http://memetyka.us.edu.pl/dokumenty/pliki/TZU2017-03_remisiewicz.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 5.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back