Deutsche und polnische Höflichkeits-Phraseologie im Angesicht des Todes

Dominika Janus

Abstract

The code of polite behaviour in the face of someone's death includes, among the others, proper linguistic reactions. In this case verbal competence comprises ability of using specific formulas for the most polite expressions of condolences on the death of a dear person. The aim of my paper is to answer the questions of what formulas and other phrasemes expressing positive politeness are present in the Polish and German languages and how the speakers of both languages make use of them. The first question can be answered on the basis of printed and online guides concerning the topic of death and bereavement. The second one – on the basis of analysis of politeness phraseology present in condolence books and obituaries published online.
Author Dominika Janus (FL / IGP)
Dominika Janus,,
- Institute of German Philology
Other language title versionsGerman and Polish politeness phraseology in the face of death
Pages235-249
Publication size in sheets0.7
Book Gondek Anna, Szczęk Joanna (eds.): Phraseologie und Parömiologie der (Un)Höflichkeit: Sektionsbeiträge der internationalen EUROPHRAS-Tagung in Białystok/Polen, 10.-12. September 2018, Studia Phraseologica et Paroemiologica , no. 1, 2019, Verlag Dr. Kovač, ISBN 978-3-339-11108-1, 395 p.
Keywords in Polishformuły kondolencyjne, grzecznościowy akt mowy SKŁADANIE KONDOLENCJI, grzeczność pozytywna, koncepcja twarzy
Keywords in Englishcondolences formulas, speech act of politeness FOLDING CONDOLENCES, positive politeness, concept of face
Keywords in original languageKondolenzformeln, Höflichkeitsakt KONDOLIEREN, positive Höflichkeit, Face-Konzept
Abstract in PolishDo kodeksu grzecznego zachowania w obliczu czyjejś śmierci należą m. in. odpowiednie reakcje językowe. Kompetencja werbalna obejmuje w tym przypadku umiejętność posługiwania się określonymi formułami służącymi do jak najbardziej uprzejmego wyrażenia współczucia z powodu śmierci bliskiej osoby. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, jakimi formułami i innym frazeologizmami wyrażającymi grzeczność pozytywną dysponują polszczyzna i niemczyzna i jak te zasoby są praktycznie wykorzystywane przez użytkowników obu języków. Pierwszy cel pozwalają zrealizować drukowane i internetowe poradniki dotyczące tematyki śmierci i żałoby. Osiągnięcie drugiego umożliwia z kolei analiza frazeologii grzecznościowej obecnej w księgach kondolencyjnych i nekrologach publikowanych online.
Languagede niemiecki
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-01-2020, ChapterFromConference
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?