Siódme rosyjsko-chińskie spotkanie na szczycie (drugie „nieformalne spotkanie” na szczycie) 9-10 grudzień 1999 r.

Tadeusz Dmochowski

Abstract

The article discusses the basic documents signed during the seventh Russian-Chinese summit meeting (the second “informal summit”) in Beijing on 9-10 December 1999. During the meeting a joint information from the second informal summit was signed, and a joint Russian- Chinese statement. Three intergovernmental agreements were also signed – the protocol on the delineation of the eastern section of the boundary line between Russia and China, the protocol on the delineation of the western section of the boundary line between Russia and China, and an agreement on joint economic use of certain islands and the adjacent water areas of the border rivers.
Author Tadeusz Dmochowski (FSS / IPS / DN-ECS)
Tadeusz Dmochowski,,
- Division of Non-European Country Studies
Other language title versionsThe seventh Russian-Chinese summit (the second “informal summit”), December 9-10, 1999.
Journal seriesCywilizacja i Polityka, ISSN 1732-5641, (B 9 pkt)
Issue year2018
No16
Pages52-66
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishrosyjsko-chińskie spotkanie na szczycie, Jelcyn, Jiang Zemin, granica rosyjsko-chińska, współpraca
Keywords in EnglishRussian-Chinese summit, Yeltsin, Jiang Zemin, Russian-Chinese border, cooperation
Abstract in PolishW artykule omówiono podstawowe dokumenty podpisane w czasie siódmego rosyjskochińskiego spotkania na szczycie (drugiego nieformalnego spotkania na szczycie) w Pekinie w dniach 9-10 grudnia 1999 r. W trakcie spotkania podpisano wspólny komunikat informacyjny z nieformalnego spotkania oraz wspólne oświadczenie rosyjsko-chińskie, a także trzy porozumienia międzyrządowe - dwa protokoły-opisy linii rosyjsko-chińskiej granicy państwowej w jej wschodniej oraz zachodniej części oraz porozumienie o wspólnym gospodarczym użytkowaniu wyodrębnionych wysp i przylegających do nich akwatoriów rzek pogranicznych.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0012.7595
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/2879/2314
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Other open licence; with publication
File
Dmochowski_Tadeusz_Siodme_rosyjsko_chinskie_2018.pdf 399.48 KB
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 25-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaKorzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego.
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?