Dojrzałość procesowa hoteli i obiektów noclegowych w Polsce - wyniki badania empirycznego

Halina Czubasiewicz , Piotr Grajewski , Piotr Sliż

Abstract

The aim of article is the hotels’ and accommodation establishments’ in Poland process maturity assessment with usage of survey research. The term of organization’s process maturity and the authors of the selected models of evaluation of process approach elements in management implementation described in polish and foreign literature has been introduced herein. Further, the results of empirical studies regarding process maturity of hotels and accommodation establishments in Poland were presented. The empirical studies were conducted with usage of multidimensional model of organization’s process maturity evaluation MMPM. The research objects were evaluated on the basis of three dimensions: short-term, long-term and systemic dimension. The vast majority of analyzed objectives were characterized at first level of process maturity. This indicates that the functional orientation including single symptoms of process solutions’ implementation is the prevailing approach of management in analyzed facilities.
Author Halina Czubasiewicz (FM/IOM/DPM)
Halina Czubasiewicz,,
- Division of Personnel Management
, Piotr Grajewski (FM/IOM/DMS)
Piotr Grajewski,,
- Division of Management Systems
, Piotr Sliż (FM/IOM)
Piotr Sliż,,
- Institute of Organization and Management
Other language title versionsBusiness process maturity of hotels and accommodation stablishments - report of empirical research
Journal seriesZeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, ISSN 0239-9415, (B 10 pkt)
Issue year2018
No76
Pages243-258
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishdojrzałość procesowa organizacji, zarządzanie procesowe, podejście procesowe, turystyka, hotele, obiekty noclegowe, model MMPM
Keywords in Englishprocess maturity, business process management, tourism, hotels, accommodation establishments, MMPM model
Abstract in PolishCelem artykułu jest ocena dojrzałości procesowej hoteli i obiektów noclegowych w Polsce z wykorzystaniem metody sondażowego badania opinii. W artykule przybliżono pojęcie dojrzałości procesowej organizacji oraz przedstawiono autorów wybranych modeli oceny stopnia implementacji elementów podejścia procesowego w zarządzaniu, scharakteryzowanych w polskim i zagranicznym piśmiennictwie. W dalszej części przedstawiono wyniki empirycznej weryfikacji dojrzałości procesowej hoteli i obiektów noclegowych w Polsce. Postępowanie empiryczne zrealizowano z wykorzystaniem wielowymiarowego modelu oceny dojrzałości procesowej organizacji MMPM. Jednostki badania zostały poddane ocenie w trzech wymiarach: krótkookresowym, długookresowym i systemowym. W zdecydowanej większości badane obiekty zostały sklasyfikowane na pierwszym poziomie dojrzałości procesowej. Oznacza to, że dominującą formułą zarządzania w badanych jednostkach jest podejście funkcjonalne z pojedynczymi symptomami, świadczącymi o implementacji rozwiązań procesowych.
DOIDOI:10.21008/j.0239-9415.2018.076.18
URL http://www.zeszyty.fem.put.poznan.pl/numery/ZN_OiZ_PP_76_18.pdf
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-06-15)
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?