Bilateralne umowy swapowe banków centralnych w kontekście internacjonalizacji juana chińskiego

Magdalena Markiewicz

Abstract

Swap lines allow central banks to support the liquidity of commercial banks in relation to the transactions in foreign currencies. They are also used by the Central Bank of China (People’s Bank of China) with reference to the internationalization of the Chinese yuan (renminbi), in the framework of numerous agreements with foreign central banks, including the European Central Bank, the Bank of England, the Swiss National Bank. The aim of the article is to present and analyse the nature and development of bilateral swap agreements concluded by China in the context of the impact on the free movement of financial resources and increase in the use of the Chinese yuan as a settlement currency. In this regard there will be examined the types, objectives and nature of the swap contracts and the benefits for the parties of the transaction. The article presents bilateral swaps set by the Central Bank of China to support the monetary relations between China and other countries of the world.
Author Magdalena Markiewicz (FE / IIB)
Magdalena Markiewicz,,
- Institute of International Business
Other language title versionsBilateral swap agreements of Central Banks in the context of renminbi internationalization
Journal seriesStudia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae", ISSN 2081-2345, (B 9 pkt)
Issue year2016
Vol20
No3, t. 3
Pages141-149
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwaluta międzynarodowa, juan chiński, renminbi, bilateralne umowy swapowe, Chiny
Keywords in Englishinternational currency, Chinese yuan, renminbi, bilateral swap agreements, China
Abstract in PolishPorozumienia swapowe pozwalają bankom centralnym wspierać płynność banków komercyjnych w zakresie dotyczącym transakcji w walutach obcych. Wykorzystywane są również przez Bank Centralny Chin w związku z internacjonalizacją renminbi, w ramach umów z wieloma bankami centralnymi, w tym z Europejskim Bankiem Centralnym, Bankiem Anglii, czy Narodowym Bankiem Szwajcarii. Celem artykułu jest przedstawienie i przeanalizowanie istoty i rozwoju bilateralnych umów swapowych zawieranych przez Chiny w kontekście wpływu swobody przepływu środków finansowych na zwiększenie wykorzystania juana jako waluty rozliczeniowej. W związku z tym zbadane będą rodzaje, cele i charakter umów swapowych oraz korzyści wynikające z nich dla stron transakcji. W artykule przedstawiono dotychczas zawarte przez Bank Centralny Chin bilateralne umowy swapowe wspierające relacje monetarne pomiędzy Chinami a innymi krajami świata.
URL http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/783_3_2_Markiewicz.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?