Zróżnicowanie skłonności do inwestowania za granicą ze względu na cechy osobiste

Ewelina Sokołowska , Jerzy Witold Wiśniewski

Abstract

In the article, the knowledge survey of adult Polish citizens about financial issues and preferences has been carried out. The representative sample, covering 1,010 respondents, has been randomly selected. The method of survey was telephone interview. One of the asked questions concerned willingness to invest their money abroad. In this paper we present the results of association between the declaration of investing Polish citizens’ savings abroad and the personal characteristics of the respondents. It turned out that statistically significant differences in these tendencies, using the Student’s t test, occurred only in the case of certain characteristics of the respondents.
Author Ewelina Sokołowska (FM / DCF)
Ewelina Sokołowska,,
- Department of Corporate Finance
, Jerzy Witold Wiśniewski
Jerzy Witold Wiśniewski,,
-
Other language title versionsDiversity tendencies to invest abroad due to personal qualities
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2016
No291
Pages156-165
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishoszczędności, inwestycje finansowe, asocjacja, inwestowanie za granicą
Keywords in Englishsavings, financial investments, association coefficient, investing abroad
Abstract in PolishW artykule przeprowadzono badanie wiedzy dorosłych obywateli Polski o zagadnieniach finansowych oraz preferencjach w inwestowaniu oszczędności. Wylosowano reprezentatywną próbkę obejmującą 1010 respondentów. Zastosowano metodę wywiadu telefonicznego. Jedno z pytań zadanych posiadaczom oszczędności dotyczyło skłonności do zainwestowania własnych pieniędzy za granicą. Przedstawiono także wyniki badań asocjacji pomiędzy deklaracją inwestowania własnych oszczędności obywateli poza Polską a cechami osobistymi respondentów. Okazało się, że istotne statystycznie zróżnicowanie tych skłonności, w świetle testu t-Studenta, występowało tylko w przypadku niektórych charakterystyk respondentów.
URL http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_291/12.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?