Konstrukcja prawna audytu krajobrazowego

Katarzyna Szlachetko

Abstract

The purpose of the article is to present the legal structure of the landscape audit, which is a specialist institution for landscape protection. In the science of law, it is most commonly accepted by Z. Ziembiński that an institution in the legal sense is a set of separate norms, which in a sense - factual, formal or intentional - are interrelated. Each institution is shaped by a characteristic combination of norms that make up its legal structure, referred to as the "guiding idea" determining the construction of a legal institution (ibid). The article presents the issues of landscape audit from the perspective of its territorial scope, arrangements (content), procedures for preparing and adopting, place in the spatial planning system and its legal nature.
Author Katarzyna Szlachetko (FLA/DAL)
Katarzyna Szlachetko,,
- Department of Administrative Law
Journal seriesINTERNETOWY KWARTALNIK ANTYMONOPOLOWY I REGULACYJNY, ISSN 2299-5749, (0 pkt)
Issue year2019
No1 (8)
Pages97-108
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishaudyt krajobrazowy, konstrukcja prawna audytu krajobrazowego, narzędzie ochrony krajobrazu
Keywords in Englishlandscape audit, legal structure of landscape audit, landscape protection tool
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie konstrukcji prawnej audytu krajobrazowego, który stanowi specjalistyczną instytucję ochrony krajobrazu. W nauce prawa najczęściej przyjmuje się za Z. Ziembińskim, że instytucja w znaczeniu prawnym stanowi zbiór wyodrębnionych norm, które w pewnym sensie – rzeczowym, formalnym lub celowym – są ze sobą powiązane (Ziembiński, 1983, s. 88 i n.). Każda instytucja jest ukształtowana przez charakterystyczne powiązanie norm, które tworzą jej konstrukcję prawną, określaną jako „myśl przewodnia” determinująca budowę instytucji prawa (ibidem). W artykule przedstawiono problematykę audytu krajobrazowego z perspektywy zasięgu terytorialnego jego obowiązywania, ustaleń (treści), procedury sporządzania i uchwalania, miejsca w systemie planowania przestrzennego oraz jego charakteru prawnego.
DOIDOI:10.7172/2299-5749.IKAR.1.8.9
URL https://ikar.wz.uw.edu.pl/numery/56/97.pdf
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
File
Szlachetko_Katarzyna_Konstrukcja_prawna_2019.pdf Szlachetko_Katarzyna_Konstrukcja_prawna_2019.pdf 260,88 KB
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 12-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaUtwór jest udostępniany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Międzynarodowe (CC BY 3.0) https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?