Dyskurs i interakcja: problem trafnego wyboru kontekstu do interpretacji rozmów

Dorota Rancew-Sikora

Abstract

n/a
Autor Dorota Rancew-Sikora (WNS / IFSiD / ZSŻC)
Dorota Rancew-Sikora
- Zakład Socjologii Życia Codziennego
Inne wersje tytułuDiscourse and/as interaction: the problem of relevant context selection for the interpretation of talk
Tytuł czasopisma/seriiPrzegląd Socjologii Jakościowej, ISSN , e-ISSN 1733-8069, (B 13 pkt)
Rok wydania2013
Tom9
Nr1
Paginacja12-31
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.95
Słowa kluczowe w języku polskimanaliza konwersacyjna, krytyczna analiza dyskursu, rozmowy formalne i nieformalne, władza w interakcji, przesłuchanie policyjne
Słowa kluczowe w języku angielskimconversation analysis, critical discourse analysis, formal and informal talk, power in interaction, police interrogation
URL http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume21/PSJ_9_1_Rancew-Sikora.pdf
Językpl polski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); opublikowana ostateczna; Inna otwarta licencja; w dniu opublikowania
Punktacja (całkowita)13
PunktacjaPunktacja MNiSW = 8.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 13.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*1 (2020-05-07)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?