Odzwierciedlenie cech morfologicznych roślin w ich nazwach (na przykładzie nazewnictwa roślin leczniczych w języku polskim i rosyjskim)

Wanda Stec

Abstract

n/a
Autor Wanda Stec (WF / IRiSW)
Wanda Stec
- Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich
Paginacja215-225
Książka Język, natura, cywilizacja, Prace Komisji Językoznawczej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, nr 22, 2012, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, ISBN 978-83-60775-36-3
Słowa kluczowe w języku angielskimlanguage nomination, word-formation, morphological features, medicinal plants, Polish and Russian languages
Językpl polski
Punktacja (całkowita)4
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?