Rada Główna Władzy Sądowniczej w Hiszpanii

Paulina Glejt-Uziębło , Piotr Uziębło

Abstract

In this article, the authors focus on showing the normative structure of the General Council of the Judiciary as a specifi c body aimed at protecting the independence of the courts and the independence of the judiciary. In the content of the article they analyse the principles of creation of this body, its internal organisation and competences. The main purpose of this analysis is to answer the question of whether Spanish solutions can be an inspiration to other states that want to properly protect the above values. However, the conclusions are not positive. A very narrow constitutional regulation, and thus granting of signifi cant freedom for the legislator in shaping the General Council, causes basic weaknesses related to the functioning of a kind of “government” of judges.
Author Paulina Glejt-Uziębło (FLA / DAL)
Paulina Glejt-Uziębło,,
- Department of Administrative Law
, Piotr Uziębło (FLA / DCLPI)
Piotr Uziębło,,
- Department of Constitutional Law and Political Institutions
Other language title versionsThe General Council of the Judiciary in Spain
Journal seriesPrzegląd Prawa i Administracji, [Law and Administration Review], ISSN 0137-1134, e-ISSN , (N/A 40 pkt)
Issue year2019
Vol119
Pages59-70
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polish Rada Główna Władzy Sądowniczej, Hiszpania, władza sądownicza, niezależność sądownictwa
Keywords in English General Council of the Judiciary, Spain, judicial power, independence of the judiciary
Abstract in PolishW niniejszym artykule autorzy koncentrują się na ukazaniu ukształtowania normatywnego Rady Głównej Władzy Sądowniczej jako specyfi cznego organu mającego na celu ochronę niezależności sądów i niezawisłości władzy sądowniczej. Analizując zasady kreacji tego organu, jego wewnętrzną organizację i kompetencje, starają się odpowiedzieć na pytanie, czy rozwiązania hiszpańskie mogą stanowić inspirację dla innych państw, które wskazane wartości chcą chronić w sposób należyty. Konkluzja nie jest jednak pozytywna, gdyż bardzo wąska regulacja konstytucyjna, a tym samym pozostawienie ustawodawcy, w warunkach hiszpańskich silnie upolitycznionego, daleko idącej swobody w ukształtowaniu Rady Głównej powoduje podstawowe słabości związane z funkcjonowaniem swoistego „rządu” sędziów.
DOIDOI:10.19195/0137-1134.119.6
URL http://ppa.wuwr.pl/product/-11518
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
File
Glejt_Uzieblo_Paulina_Rada_Glowna_2019.pdf 1.34 MB
Score (nominal)40
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 40.0, 31-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?