Nowe ramy prawne stosowania przez pracodawcę monitoringu wizyjnego w zakładzie pracy

Michał Miłosz , Justyna Świątek-Rudoman

Abstract

With the application of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of naturalpersons with regard to the processing of personal data and on the freemovement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) and in consequence the entry in toforce the amendments to the Labor Code on 25 May 2018, the legal framework for the usage of video surveillance by employers at the work place has changed considerably. The new regulations define, among others, purposes in which the video surveillance can be implemented by the employer; an are at hat can be monitored; the period of storage of recorded data; rules and information duties for the entering the video surveillance imposed to the employer. The authors present and discuss the new legal framework for the usage of video surveillance by an employer at the work place.
Autor Michał Miłosz (WPiA / KPAiS)
Michał Miłosz
- Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego
, Justyna Świątek-Rudoman (WPiA / KPP)
Justyna Świątek-Rudoman
- Katedra Prawa Pracy
Inne wersje tytułuNew legal framework for usage of video surveillance by an employer at the work place
Tytuł czasopisma/seriiPraca i Zabezpieczenie Społeczne, ISSN 0032-6186, (N/A 40 pkt)
Rok wydania2019
Nr4
Paginacja31-39
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimmonitoring wizyjny, prywatność pracownika, jawność przetwarzania danych pracownika
Słowa kluczowe w języku angielskimvideo surveillance/monitoring, the right to privacy in the workplace, transparency of employee data processing
Streszczenie w języku polskimWraz z rozpoczęciem bezpośredniego obowiązywania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) i wejściem w życie 25 maja 2018 r. zmian w kodeksie pracy istotnym zmianom uległy ramy prawne stosowania monitoringu wizyjnego przez pracodawców w zakładzie pracy. Nowe przepisy określają m.in. cele, dla jakich może zostać wprowadzony monitoring przez pracodawcę, obszar, który może zostać objęty monitoringiem, okres przechowywania zarejestrowanych danych, zasady wprowadzenia monitoringu przez pracodawcę oraz ciążące na pracodawcy obowiązki informacyjne związane z wprowadzeniem monitoringu. Autorzy analizują i oceniają nowe uregulowania prawne stosowania monitoringu wizyjnego przez pracodawcę.
DOIDOI:10.33226/0032-6186.2019.4.4
Językpl polski
Punktacja (całkowita)40
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 40.0, 17-11-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?