Nowe ramy prawne stosowania przez pracodawcę monitoringu wizyjnego w zakładzie pracy

Michał Miłosz , Justyna Świątek-Rudoman

Abstract

With the application of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of naturalpersons with regard to the processing of personal data and on the freemovement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) and in consequence the entry in toforce the amendments to the Labor Code on 25 May 2018, the legal framework for the usage of video surveillance by employers at the work place has changed considerably. The new regulations define, among others, purposes in which the video surveillance can be implemented by the employer; an are at hat can be monitored; the period of storage of recorded data; rules and information duties for the entering the video surveillance imposed to the employer. The authors present and discuss the new legal framework for the usage of video surveillance by an employer at the work place.
Author Michał Miłosz (FLA/DAPACP)
Michał Miłosz,,
- Department of Administrative Proceedings and Administrative Court Proceedings
, Justyna Świątek-Rudoman (FLA/DLL)
Justyna Świątek-Rudoman,,
- Department of Labour Law
Other language title versionsNew legal framework for usage of video surveillance by an employer at the work place
Journal seriesPraca i Zabezpieczenie Społeczne, ISSN 0032-6186, (N/A 40 pkt)
Issue year2019
No4
Pages31-39
Publication size in sheets0.50
Keywords in Polishmonitoring wizyjny, prywatność pracownika, jawność przetwarzania danych pracownika
Keywords in Englishvideo surveillance/monitoring, the right to privacy in the workplace, transparency of employee data processing
Abstract in PolishWraz z rozpoczęciem bezpośredniego obowiązywania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) i wejściem w życie 25 maja 2018 r. zmian w kodeksie pracy istotnym zmianom uległy ramy prawne stosowania monitoringu wizyjnego przez pracodawców w zakładzie pracy. Nowe przepisy określają m.in. cele, dla jakich może zostać wprowadzony monitoring przez pracodawcę, obszar, który może zostać objęty monitoringiem, okres przechowywania zarejestrowanych danych, zasady wprowadzenia monitoringu przez pracodawcę oraz ciążące na pracodawcy obowiązki informacyjne związane z wprowadzeniem monitoringu. Autorzy analizują i oceniają nowe uregulowania prawne stosowania monitoringu wizyjnego przez pracodawcę.
DOIDOI:10.33226/0032-6186.2019.4.4
Languagepl polski
Score (nominal)40
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 40.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?