Economic efficiency evaluation system of maritime container terminals

Jędrzej Charłampowicz , Cezary Mańkowski

Abstract

Maritime container terminals play an important role in global as well as local supply chains. Especially, maritime container terminals can be perceived as essential transshipment points, which integrate other transport modes through a set of management (e.g. planning, controlling) and executive activities (e.g. reloading, handling). All these activities require the support of an adequate management system, focusing on continuous improvement of the maritime container economic efficiency. To meet this requirement an economic efficiency evaluation system is needed, which will be responsible for the assessment of maritime container terminals’ activities, mainly according to such economic criteria as time and cost efficiency. In the literature some papers can be found, which are focused on the technical efficiency evaluation systems for the maritime container terminals based on parametric methods. However, the literature does not cover the problem of proper economic efficiency evaluation system, designed for maritime container terminals.Based on the above mentioned reasons, the purpose of the article is to develop a system of economic efficiency evaluation for maritime container terminals. Based on the research findings a conceptual model of economic efficiency evaluation system for the maritime container terminals is presented in the article.
Author Jędrzej Charłampowicz
Jędrzej Charłampowicz,,
-
, Cezary Mańkowski (FE / DLog)
Cezary Mańkowski,,
- Department of Logistics
Journal seriesEkonomia i Prawo, [EKONOMIA I PRAWO], ISSN 1898-2255, e-ISSN 2392-1625, (N/A 40 pkt)
Issue year2020
Vol19
No1
Pages21-32
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishmorski terminal contenerowy, system oceny efektywności ekonomicznej, efektywność kosztowa, efektywność czasowa
Keywords in Englishmaritime container terminal, economic efficiency evaluation system, cost efficiency, time efficiency
Abstract in PolishMorskie terminale kontenerowe odgrywają ważną rolę w globalnych i lokalnych łańcuchach dostaw. Zwłaszcza morskie terminale kontenerowe można postrzegać jako niezbędne punkty przeładunkowe, które integrują inne środki transportu poprzez zestaw działań zarządczych (np. planowanie, kontrolowanie) i wykonawczych (np. przeładunek, składowanie). Wszystkie te działania wymagają wsparcia ze strony odpowiedniego systemu zarządzania, koncentrującego się na ciągłym doskonaleniu efektywności ekonomicznej morskich terminali kontenerowych. Aby spełnić ten wymóg, potrzebny jest system oceny efektywności ekonomicznej, który będzie odpowiedzialny za ocenę działalności morskich terminali kontenerowych, głównie według takich kryteriów ekonomicznych, jak efektywność czasowa i kosztowa. W literaturze można znaleźć kilka artykułów, które traktują o systemach oceny morskich terminali kontenerowych, ale oceny sprawności technicznej opartej na metodach parametrycznych. Literatura ta nie obejmuje jednak problemu właściwego systemu oceny efektywności ekonomicznej, zaprojektowanego dla morskich terminali kontenerowych. Na podstawie powyższych przesłanek, za cel artykułu przyjmuje się opracowanie systemu oceny efektywności ekonomicznej morskich terminali kontenerowych. W oparciu o uzyskane wyniki badań, w artykule przedstawia się koncepcyjny model systemu oceny efektywności ekonomicznej morskich terminali kontenerowych.
DOIDOI:10.12775/EiP.2020.002
URL https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/EiP/article/view/EiP.2020.002
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Bez Utworów Zależnych (CC-BY-ND); with publication
Score (nominal)40
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 40.0, 02-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?