Consensual foundations of the policy of protecting the genetic information

Paweł Kwiatkowski

Abstract

The paper offers an analysis of the policy of protecting the genetic information. This policy, based on counterbalancing the practical dimension of genetics with the protection of individual rights, exemplifies an action tied to directives which are based on the normative convictions fitting the concept of communicative rationality. To underpin his hypothesis, the author introduces the notion of genetic discrimination and offers a survey of empirical research in this field, as well as examples of the policy of protecting the genetic information from the perspective of communicative action theory.
Autor Paweł Kwiatkowski (WPiA / KPMP)
Paweł Kwiatkowski
- Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego
Tytuł czasopisma/seriiFilozofia, ISSN 0046-385X, (C 20 pkt)
Rok wydania2018
Tom73
Nr1
Paginacja24-35
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.55
Słowa kluczowe w języku angielskimhuman rights, genetic discrimination, policy of protecting genetic information, communicative rationality, critical theory
Klasyfikacja ASJC1212 Religious studies
URL http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2018/1/24-35.pdf
Języken angielski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); opublikowana ostateczna; Inna otwarta licencja; w dniu opublikowania
Punktacja (całkowita)20
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 20.0, 17-02-2020, ArticleFromJournal
Wskaźniki publikacji Cytowania WoS = 0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.693
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?