Nazwy odcieni barwy zielonej w kategorii "proza" Narodowego Korpusu Języka Polskiego

Danuta Stanulewicz

Abstract

The aim of the article is to present the uses of selected names of shades of green in the texts collected in the National Corpus of Polish (NKJP), which is available at http://www.nkjp.pl – to be more precise, in the category "prose" of its balanced sub-corpus. The linguistic data have been excerpted with the search engine PELCRA. The analysis of the uses of nine names of shades of green found in the texts of NKJP has revealed that the most frequent adjective is seledynowy ‘celadon’ which is employed by writers, inter alia, in descriptions of the sky and light. Yet, its frequency is relatively low, and the basic term, zielony, is overwhelmingly dominant in the set of words for green. Neither seledynowy nor any other colour term plays such an important role as błękitny 'light blue' does in the set of words for blue.
Author Danuta Stanulewicz (FL/IEAS)
Danuta Stanulewicz,,
- Institute of English and American Studies
Other language title versionsNames of shades of green in the 'prose' (in National Corpus of Polish)
Journal seriesStudia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, ISSN 1730-4180, e-ISSN 2353-3161, (B 11 pkt)
Issue year2018
Vol17
Pages315-331
Publication size in sheets0.90
Keywords in PolishSłownictwo barw, nazwy odcieni barwy zielonej, proza, Narodowy Korpus Języka Polskiego
Keywords in Englishcolor vocabluary, names of shades of green, prose, National Corpus of Polish
Abstract in PolishCelem tego artykułu jest omówienie występowania nazw odcieni barwy zielonej w tekstach zgromadzonych w Narodowym Korpusie Języka Polskiego (NKJP), dostępnym pod adresem http://www.nkjp.pl, a dokładniej, w kategorii "proza" w podkorpusie zrównoważonym. Dane językowe zostały wyekscerpowane przy pomocy wyszukiwarki PELCRA. Analiza materiału wykazuje, że z występujących w tekstach NKJP dziewięciu nazw odcieni barwy zielonej najczęściej notowany jest przymiotnik seledynowy, którego prozaicy używają m.in. w opisach światła i nieba. Jednak jego frekwencja jest stosunkowo niska – w polu zieleni zdecydowanie dominuje nazwa podstawowa, zielony. Ani seledynowy, ani żadna z innych nazw barw w tym polu nie pełni tak istotnej roli jak błękitny w polu barwy niebieskiej.
DOIDOI:10.18276/sj.2018.17-20
URL https://wnus.edu.pl/sj/file/article/download/15231.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); with publication
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 05-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?