Jean Chappe d’Autroche and his "Voyage to Siberia" (1768). Demystifying Russia under Catherine the Great

Marek Mosakowski

Abstract

Jean Chappe d’Autroche, the French scientists and prominent member of the Académie des Sciences, was sent in 1761 on a scientific mission to Siberia to observe a rare astronomical phenomenon, namely the transit of Venus over the sun’s disc. In 1768 he published in Amsterdam a book entitled Voyage en Sibérie (Voyage to Siberia), in which not only did he discuss the astronomical event in question, but also analyzed various aspects of the Russian socio-political reality. Extremely critical towards contemporary Russia, his account infuriated Catherine the Great to the point that she decided to write in French and then to publish in 1770 the Antidote, a curious booklet in which she attempted to discredit Autroche’s work and to contest the unfavorable image of her Empire presented by the French writer
Author Marek Mosakowski (FL / IRP)
Marek Mosakowski,,
- Institute of Romance Philology
Other language title versionsJean Chappe d’Autroche i jego "Podróż na Syberię" (1768). Demistyfikacja Rosji pod rządami Katarzyny Wielkiej
Journal seriesCywilizacja i Polityka, ISSN 1732-5641, (B 9 pkt)
Issue year2018
No16
Pages121-131
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishRosja, Oświecenie, Voyage en Sibérie, Jean Chappe d’Autroche, Katarzyna Wielka
Keywords in EnglishRussia, Enlightenment, Voyage en Sibérie, Jean Chappe d’Autroche, Catherine the Great
Abstract in PolishJean Chappe d’Autroche, francuski naukowiec i prominentny członek Académie des Sciences, został wysłany w 1761 roku na naukową misję na Syberię, by dokonać obserwacji rzadkiego zjawiska astronomicznego, a mianowicie przejścia Wenus nad tarczą słońca. W 1768 opublikował on w Amsterdamie książkę zatytułowaną Voyage en Sibérie (Podróż na Syberię), w której nie tylko omówił owe zjawisko, lecz także przeanalizował różne aspekty rosyjskiej społeczno-politycznej rzeczywistości. Jego relacja, wyjątkowo krytyczna wobec współczesnej Rosji, rozwścieczyła Katarzynę Wielką do tego stopnia, że postanowiła ona napisać po francusku i opublikować w 1770 roku Antidote (Antidotum), zadziwiającą broszurę, w której usiłowała zdyskredytować dzieło Autroche’a i podważyć niekorzystny wizerunek swego imperium przedstawiony przez francuskiego pisarza.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0012.7603
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/2884/2319
Languageen angielski
LicenseRepository; published final; Other open licence; with publication
File
Mosakowski_Marek_Jean_Chappe _dAutroche_2018.pdf 603.85 KB
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 25-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaKorzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?