Ocena wyników interdyscyplinarnego leczenia pacjentów z rozszczepami całkowitymi podniebienia. Część 2. Jakość życia i zmienne z nią powiązane

Agata Zdun-Ryżewska , Bogna Racka-Pilszak , Anna Wojtaszek-Słomińska , Krzysztof Basiński , Mikołaj Majkowicz , Agnieszka Banaszkiewicz

Abstract

Measurement of the quality of life is necessary to properly evaluate the efficacy of treatment of patients with complete palate clefts, and also to plan the most effective interdisciplinary treatment. Assessments performed by specialists and patients alone as well as their family members may vary significantly. Aim. The aim of the research was to find variables (medical, psychological and social) related to the quality of life in patients with clefts who are about to finish treatment. material and methods. The studies took place at the Outpatient Clinic of Orthodontics, University Dental Centre, Medical University of Gdańsk. The study included 45 patients with two types of clefts: bilateral cleft lip and palate (BCLP) and unilateral cleft lip and palate (UCLP). Psychological tools (Cantril Ladder and HADS) and the Questionnaire Survey of Attitudes and Concerns of Patients with Cleft Lip and Palate were used. Results. The greater the satisfaction with surgical treatment of the nose and upper lip, general satisfaction with one’s facial appearance (appearance, profile, lips, nose) and the better quality of speech – the higher the quality of life is. Satisfaction with chewing skills is also important for the quality of life. Lower quality of life in the present is associated with anxiety and depressive symptoms. Being bullied by others, effects of a cleft on the ability to make friends, meet partners and on self-confidence, and predicting the effects of a cleft on further learning are all significant. Conclusions. The quality of life of patients with clefts who finish treatment seems to be linked to many different factors: medical, psychological and social. Practical assistance provided to patients should include all these areas if we want to obtain not only good treatment outcomes but also better quality of life.
Author Agata Zdun-Ryżewska
Agata Zdun-Ryżewska,,
-
, Bogna Racka-Pilszak
Bogna Racka-Pilszak,,
-
, Anna Wojtaszek-Słomińska
Anna Wojtaszek-Słomińska,,
-
, Krzysztof Basiński
Krzysztof Basiński,,
-
, Mikołaj Majkowicz
Mikołaj Majkowicz,,
-
, Agnieszka Banaszkiewicz (FL/DL)
Agnieszka Banaszkiewicz,,
- Department of Logopaedics
Other language title versionsEvaluation of interdisciplinary treatment outcomes in patients with complete palate clefts. Part 2. Quality of life and associated variables
Journal seriesForum Ortodontyczne -Orthodontic Forum, ISSN 1734-1558, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol15
No1
Pages5-13
Publication size in sheets0.50
Keywords in Polishrozszczep podniebienia, jakość życia, satysfakcja z wyników leczenia
Keywords in Englishcleft palate, quality of life, satisfaction with treatment outcomes
Abstract in PolishPomiar jakości życia jest konieczny dla właściwego oszacowania skuteczności leczenia pacjentów z rozszczepami całkowitymi podniebienia, a także do zaprogramowania jak najefektywniejszej terapii interdyscyplinarnej. Oceny dokonywane przez specjalistów oraz samych pacjentów i członków ich rodzin mogą się znacznie różnić. Cel. Celem badań było znalezienie zmiennych (medycznych, psychologicznych i społecznych) powiązanych z jakością życia u pacjentów z rozszczepem, którzy kończą leczenie. Materiał i metody. Badania odbyły się w Poradni Ortodoncji Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W badaniach wzięło udział 45 pacjentów z dwoma typami rozszczepów (obustronnym rozszczepem podniebienia pierwotnego i wtórnego oraz jednostronnym rozszczepem podniebienia pierwotnego i wtórnego). Wykorzystano narzędzia psychologiczne (Drabina Cantrila i HADS) oraz kwestionariusz do badania postaw i opinii pacjentów z rozszczepem (Questionnaire Survey of Attitudes and Concerns of Patients with Cleft Lip and Palate). Wyniki. Im większe zadowolenie z leczenia operacyjnego nosa i wargi górnej, ogólne zadowolenie z wyglądu twarzy (wygląd, profil, wargi, nos) oraz lepsza jakość mowy, tym wyższa jakość życia. Dla jakości życia znaczenie ma również zadowolenie z żucia. Z niższą, aktualną jakością życia jest powiązany lęk i obecność symptomów depresyjnych. Znaczenie ma również dokuczanie przez otoczenie, obserwowanie wpływu rozszczepu na zdolność zawierania związków przyjacielskich i partnerskich oraz na pewność siebie, a także przewidywanie wpływu rozszczepu na dalszą naukę. Wnioski. Jakość życia pacjentów z rozszczepem, kończących leczenie, wydaje się być powiązana z wieloma różnymi czynnikami: medycznymi, psychologicznymi oraz społecznymi. Praktyczna pomoc pacjentom powinna obejmować wszystkie te obszary, jeśli chcemy nie tylko uzyskać dobry wynik leczenia, ale i poprawę jakości ich życia.
URL https://forumortodontyczne.pl/resources/html/article/details?id=188470
Languagepl polski , en angielski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?