Flota kutrowa portów Półwyspu Helskiego 2004-2016

Mateusz Kubicki

Abstract

Celem artykułu jest prezentacja zjawisk, które zaszły we flocie kutrowej (do 2014 roku segment jednostek długości 15 m i więcej od 2015 roku segment 12 m i więcej) rozmieszczonej na Półwyspie Helskim w latach 2004-2016. W pierwszej części omówiono ogólne wskaźniki charakteryzujące polską flotę kutrową na Morzu Bałtyckim oraz rozmieszczenie kutrów wyrażone w sztukach w trzech badanych portach: Helu, Jastarni oraz Władysławowie. W drugiej części artykułu opisano szczegółowe dane prezentujące jednostki zarejestrowane w porcie Hel. Omówiono udział floty w segmencie kutrów zarejestrowanych na Półwyspie oraz w odniesieniu do wszystkich eksploatowanych na Morzu Bałtyckim, łączny tonaż wyrażony w GT oraz moc wyrażoną w kW. Trzecia część artykułu prezentuje analogiczną analizę, aczkolwiek przeprowadzoną dla jednostek zarejestrowanych w Jastarni. W czwartej części omówiono identyczne dane dla kutrów stacjonujących we Władysławowie.
Author Mateusz Kubicki (FH)
Mateusz Kubicki,,
- Faculty of History
Other language title versionsCutter fleet of the Hel Peninsula Ports 2004-2016
Journal seriesStudia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, ISSN 2080-6302, (B 7 pkt)
Issue year2018
No15
Pages1-17
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishłowisko, rybołówstwo, przełowienie
Keywords in Englishfisheries, fishing, maritime overfishing
URL http://studiaimaterialy.pl/wp-content/uploads/2019/01/5.-M.-Kubicki-SiM-2018-1.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?