Zaprzeczenie idei społecznej odpowiedzialności biznesu w kontekście utrzymywania minimalnego poziomu kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Alicja Antonowicz , Alicja Antonowicz

Abstract

The chapter presents the results of research on the level of own equity in fallen (insolvent) in Poland enterprises. Corporate social responsibility (CSR) is the idea of running such a business that should not negatively affect the cooperators. Enterprises should transparently and genuinely (based on “fair view”) inform the market about their economic and financial position. This would largely limit the domino effect of bankruptcy of enterprises. The chapter presents the results of quantitative research, conducted on a group of 2,739 enterprises that fell in Poland in the years 2007–2013.
Author Alicja Antonowicz (FM / DBE / SBU)
Alicja Antonowicz,,
- Small Business Unit
, Alicja Antonowicz (FM / DBE / SBU)
Alicja Antonowicz,,
- Small Business Unit
Other language title versionsNegation of the CSR idea in the context of maintaining a minimum level of share capital in a limited liability company
Pages9-23
Publication size in sheets0.5
Book Mazur-Wierzbicka Ewa, Janczewska Danuta (eds.): Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii, Studia i Monografie, no. 103, 2019, Społeczna Akademia Nauk, ISBN 978-83-64971-78-5, 352 p.
Keywords in Polishniewypłacalność, bankructwo, upadłość, społeczna odpowiedzialność biznesu, CSR
Keywords in Englishinsolvency, bankruptcy, corporate social responsibility, CSR
Abstract in PolishW opracowaniu przedstawione zostały wyniki badań wartości kapitałów własnych w upadających w Polsce przedsiębiorstwach. Zgodnie z jedną z fundamentalnych idei społecznej odpowiedzialności biznesu, jego prowadzenie nie powinno negatywnie oddziaływać na kooperantów. Uczestnicy rynku powinni w sposób transparentny, rzetelny i zgodny ze stanem faktycznym, przekazywać informacje o standingu ekonomiczno-finansowym prowadzonych przedsiębiorstw. To w dużej mierze mogłoby ograniczać efekt domina upadłości przedsiębiorstw, mający miejsce w sytuacji występowania reakcji łańcuchowej niewypłacalności jednych jednostek, która ma istotny wpływ na pojawiające się trudności finansowe ich kooperantów. W artykule przedstawione zostały wyniki badań ilościowych przeprowadzonych na grupie 2.739 upadłych w latach 2007-2013 w Polsce przedsiębiorstw.
URL monografie.san.edu.pl/wp-content/uploads/2020/01/SiM-103.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 30-01-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?