Bałkański szlak migracyjny w polityce krajów tranzytowych

Tomasz Wiskulski , Jan Andrzej Wendt , Oskar Skomski

Abstract

Migration from Africa and the Middle East to Europe has been a common phenomenon since the 1950s. Its ntensification occured at the end of 2010. It was initiated by the Arab Spring and the expansion of terrorist activities for which responsibility was taken by Daesh which was created on the territory of Iraq and Syria. Refugees and immigrants have chosen several ways during migration to Western Europe. However, the Eastern Mediterranean and the Western Balkan routes, which were used in 2015 by more than 1.6 million people, were most often selected. This phenomenon has been intensified after the declaration of the Chancellor of Germany Angela Merkel of 31 August 2015: Wir schaffen das. However, not all countries shared this opinion.
Author Tomasz Wiskulski
Tomasz Wiskulski,,
-
, Jan Andrzej Wendt (FOG/IG/DRDG)
Jan Andrzej Wendt,,
- Department of Regional Development Geography
, Oskar Skomski (FOG/IG)
Oskar Skomski,,
- Institute of Geography
Other language title versionsBalkan migration route in the transit countries politics
Journal seriesZeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, ISSN 1641-3466, (B 11 pkt)
Issue year2018
No126
Pages251-261
Publication size in sheets0.50
Keywords in PolishBałkany, imigranci, kryzys migracyjny, migracje, szlak tranzytowy, uchodźcy, Unia Europejska
Keywords in EnglishBalkans, European Union, imigrants, migration, migration crisis, refugee, transit route
Abstract in PolishZjawisko migracji z Afryki i Bliskiego Wschodu do Europy jest zjawiskiem powszechnym od lat. XX w. Jego nasilenie nastąpiło pod koniec 2010r. wraz z początkami Arabskiej Wiosny i ekspansją działań terrorystycznych, za które odpowiedzialność brało utworzone na terytorium Iraku i Syrii Państwo Islamskie. Uchodźcy i imigranci obrali w drodze do Europy Zachodniej kilkanaście szlaków podróży. Jednakże, do najczęściej obieranych z nich zaliczyć należy szlak wschodni śródziemnomorski oraz szlak bałkański, przez które w 2015r. przedostało się ponad 1,6 mln osób, część w sposób niekontrolowany. Zjawisko to zostało spotęgowane m.in. przez deklarację Kanclerz Niemiec Angelę Merkel z dnia 31 sierpnia 2015 r.: Wir schaffen das. Jednak nie wszystkie państwa podzielały tę opinię.
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 04-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-06-29)
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?