Liczebność i tempo wzrostu komórek bałtyckich pikocyjanobakterii jako funkcja warunków środowiskowych

Agata Cieszyńska , Sylwia Śliwińska-Wilczewska , Jakub Maculewicz

Abstract

Zmiany liczebności sinic pikoplanktonowych są wynikiem oddziaływania szeregu fizycznych i chemicznych czynników środowiskowych. Chrokokkoidalne sinice z rodzaju Synechococcus są ważnym składnikiem morskiego pikoplanktonu, których wzrost zależy głównie od światła i temperatury. Celem niniejszej pracy było określenie właściwości fizjologicznych jako odpowiedzi trzech szczepów pikoplanktonowej sinicy Synechococcus sp., na różne, syntetycznie stworzone warunki środowiskowe. Warunki te powstały z kombinacji wartości trzech wielkości hydro-fizycznych: czterech wartości skalarnego oświetlenia w zakresie aktywnym fotosyntetycznie (PAR) (10:90:280 μmol fotonów·m-2·s-1), czterech wartości temperatury (10:5:25ºC) oraz czterech wartości zasolenia (3:5:18) Na podstawie przeprowadzonych doświadczeń czynnikowych stwierdzono, że badane szczepy sinic wykazywały dobrą aklimatyzację do wysokich intensywności napromieniowania i wysokich wartości temperatury. Optymalne dla wzrostu sinic warunki intensywności napromieniowania mieszczą się w przedziale 100-190 μmol fotonów·m-2·s-1. Z kolei najkorzystniejsze temperatury przypadają na zakres 20-25ºC. Ciekawą obserwacją były zmiany liczebności komórek w mediach o różnym zasoleniu. Co więcej, BA-120, BA-124 i BA-132 wykazywały charakter euryhalinowy, gdyż zanotowano ich aktywny wzrost w całym testowanym zakresie zasolenia. Podsumowując, według pozyskanych wyników PAR, temperatura oraz zasolenie odgrywają kluczową rolę w rozwoju autotroficznego pikoplanktonu. Dokładne poznanie wpływu tych czynników umożliwi lepsze zrozumienie i prognozowanie występowania tych organizmów.
Author Agata Cieszyńska
Agata Cieszyńska,,
-
, Sylwia Śliwińska-Wilczewska (FOG/IO/DMEF)
Sylwia Śliwińska-Wilczewska,,
- Division of Marine Ecosystems Functioning
, Jakub Maculewicz (FOG/IO)
Jakub Maculewicz,,
- Institute of Oceanography
Other language title versionsThe abundance and growth rate of Baltic picocyanobacteria cells as the function of ambient environmental conditions
Pages17-25
Publication size in sheets0.50
Book Nyćkowiak Jędrzej, Leśny Jacek (eds.): Nauki przyrodnicze, vol. 3, 2017, Młodzi Naukowcy, ISBN 978-83-65917-09-6, [978-83-65917-10-2, 978-83-65677-19-8], 152 p.
Keywords in Polishpikoplankton, ekofizjologia, Morze Bałtyckie, interakcje środowiskowe
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 5.0, 06-02-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?