Reportaż jako międzykulturowa mediacja. "Marlene" Angeliki Kuźniak

Magdalena Horodecka

Abstract

In the article about Marlene by Angelika Kuźniak the concept of reportage as a literature of mediation is analysed. Horodecka raises the question about the image of the main protagonist (famous German artist) and her nation. She claims that representation of Marlene Dietrich’s biography is modeled by conciliatory aim of the reporter. Kuźniak chooses in the text those facts which emphasize Dietrich anti-Nazi attitude and her sense of guilt towards Poles described in the mot if of artist’s Polish tournee. Simultaneously reporter constructs a story about the enduring reluctance of Germans to the actress. Kuźniak cites numerous statements that shows the durability of the German enslavement of minds. Thus, reportage Marlene appears as an ambivalent form of mediation. On the one hand it challenges the stereotype of Germans as enemies and aggressors, on the other - seems to confirm it.
Author Magdalena Horodecka (FL / PPP)
Magdalena Horodecka,,
- Institute of Polish Philology
Other language title versionsReportage as a form of cross-cultural communication. “Marlene” by Angelika Kuźniak
Journal seriesNaukowy Przegląd Dziennikarski, ISSN 2084-8064, (B 5 pkt)
Issue year2017
No3
Pages39-60
Publication size in sheets1
Keywords in PolishNiemcy, Marlena Dietrich, Angelika Kuźniak, reportaż literacki, literatura mediacji
Keywords in EnglishGermany, Marlena Dietrich, Angelika Kuźniak, literary reportage, literature of mediation, literary journalism, Polish-German relation
Abstract in PolishArtykuł podejmuje analizę reportażu „Marlene” Angeliki Kuźniak w świetle koncepcji reportażu jako literatury mediacji zaproponowanej przez Daniela-Henri Pageaux . Autorka rozprawy stawia pytanie o obraz głównej bohaterki (niemiecka artystka) i jej narodu w tekście. Proponuje tezę, iż jest on modelowany przez konsyliacyjne założenia autorki. Kuźniak wybiera bowiem z biografii Dietrich te fakty, które podkreślają jej antynazistowską postawę oraz swoiste poczucie winy wobec Polaków widoczne w czasie opisanych w tekście polskich tournée artystki. Równolegle reporterka buduje jednak także opowieść o trwałej niechęci Niemców do aktorki, przytac za liczne wypowiedzi składające się na wrażenie trwałości niemieckiego zniewolenia umysłów. Tym samym tekst jawi się jako ambiwalentna forma mediacji, gdyż z jednej strony negocjuje stereotyp Niemca-wroga i agresora, z drugiej - zdaje się go potwierdzać.
URL http://naukowy-przeglad-dziennikarski.org/nr/2017.3/04.%20Magdalena%20Horodecka.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?