Społeczna odpowiedzialność biznesu w polskim transporcie lotniczym

Dariusz Tłoczyński

Abstract

Air transport companies fulfill specific objectives of the strategies. One strategy is CSR – Corporate Social Responsibility. Implementation of instruments of CSR is very different in Polish air transport market. The biggest share in this area are Polish Airlines, airports in Warsaw, Krakow and Gdansk, Polish Air Navigation Services Agency and the concessionaires. The main aim of this article is to analyze the CSR activities of selected enterprises aviation market. For the purposes of the article made an analysis of the literature and data received from the selected entities implementing CSR.
Author Dariusz Tłoczyński (FE / DTM)
Dariusz Tłoczyński,,
- Department of Transportation Market
Other language title versionsCorporate social responsibility in Polish air transport
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2017
No332
Pages97-109
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishspołeczna odpowiedzialność biznesu, transport lotniczy, port lotniczy
Keywords in EnglishCorporate Social Responsibility, air transport, airport
Abstract in PolishPrzedsiębiorstwa transportu lotniczego, realizując określone w strategiach cele, przyczyniają się do rozwoju gospodarki. Jedną ze strategii jest koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu. Na polskim rynku usług transportu lotniczego wdrażanie instrumentów strategii jest bardzo zróżnicowane. Najszerszą działalność w tym zakresie prowadzą porty w Warszawie, Krakowie i Gdańsku, PLL LOT, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oraz koncesjonariusze. Głównym celem artykułu jest dokonanie analizy wdrażania idei CSR w podmiotach rynku transportu lotniczego w Polsce, w świetle analizy literatury przedmiotu oraz danych uzyskanych w wybranych przedsiębiorstwach.
URL https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_321_340/SE_332/09.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne (CC-BY-NC); with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back